Sunday , February 5 2023

Munitia ramasa neexplodata din timpul razboaielor da inca de furca lucratorilor de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

S\pt\m=na trecut\, Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina” al jude]ului Suceava, a executat la Cop\l\u, `n jude]ul Boto[ani, o misiune de transport [i distrugere controlat\ a muni]iei r\mas\ neexplodat\ de pe teritoriul jude]ului Suceava.
Grupa pirotehnic\ a transportat [i distrus, dou\ bombe de arunc\tor [i avia]ie, 19 grenade de m=n\, 16 proiectile de artilerie, 144 cartu[e infanterie [i un focos artilerie. Pentru aceast\ misiune s-au folosit 9,8 kilograme de trotil [i 10 capse detonante electrice.
La scurt timp dup\ finalizarea opera]iunii, o echip\ pirotehnic\ a fost solicitat\ `n localitatea P\rh\u]i, comuna Todire[ti, unde a fost descoperit un proiectil explozivil calibru 152 mm, provenind din cel de-Al Doilea R\zboi Mondial, echipat cu focos, `n perfect\ stare de func]ionare. Muni]ia a fost descoperit\ `n gospod\ria lui Ioan P. `n timp ce acesta executa lucr\ri pentru canalizare.
Vineri, 5 noiembrie, echipa pirotehnic\ s-a deplasat, într-o nou\ misiune, în localitatea C=rlibaba, unde un cet\]ean a descoperit un proiectil exploziv calibru 122 mm, provenind din Primul R\zboi Mondial.
Muni]ia a fost transportat\ `n condi]ii de maxim\ siguran]\, fiind depozitat\ provizoriu, p=n\ la distrugerea controlat\ `ntr-un poligon autorizat. (Cezar P|UN)

Vezi si

Preotul Cătălin Moroșan, din Gura Humorului, care slujește în Arhiepiscopia Tomisului, se află de câteva zile în stare critică la ATI la Constanța

Părintele, în vârstă de doar 30 de ani, tată a doi copii, este originar din …