Saturday , April 20 2024

Munitia ramasa neexplodata din timpul razboaielor da inca de furca lucratorilor de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

S\pt\m=na trecut\, Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina” al jude]ului Suceava, a executat la Cop\l\u, `n jude]ul Boto[ani, o misiune de transport [i distrugere controlat\ a muni]iei r\mas\ neexplodat\ de pe teritoriul jude]ului Suceava.
Grupa pirotehnic\ a transportat [i distrus, dou\ bombe de arunc\tor [i avia]ie, 19 grenade de m=n\, 16 proiectile de artilerie, 144 cartu[e infanterie [i un focos artilerie. Pentru aceast\ misiune s-au folosit 9,8 kilograme de trotil [i 10 capse detonante electrice.
La scurt timp dup\ finalizarea opera]iunii, o echip\ pirotehnic\ a fost solicitat\ `n localitatea P\rh\u]i, comuna Todire[ti, unde a fost descoperit un proiectil explozivil calibru 152 mm, provenind din cel de-Al Doilea R\zboi Mondial, echipat cu focos, `n perfect\ stare de func]ionare. Muni]ia a fost descoperit\ `n gospod\ria lui Ioan P. `n timp ce acesta executa lucr\ri pentru canalizare.
Vineri, 5 noiembrie, echipa pirotehnic\ s-a deplasat, într-o nou\ misiune, în localitatea C=rlibaba, unde un cet\]ean a descoperit un proiectil exploziv calibru 122 mm, provenind din Primul R\zboi Mondial.
Muni]ia a fost transportat\ `n condi]ii de maxim\ siguran]\, fiind depozitat\ provizoriu, p=n\ la distrugerea controlat\ `ntr-un poligon autorizat. (Cezar P|UN)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …