Tuesday , November 29 2022

Mihalescul spune ca nu-i va permite „bucuresteanului tupeist Iane” sa se lege de familia sa

“Acuza]iile c\ echipa mea de campanie ar fi distrus afi[ajul electoral, bannere, sau c\ a provocat stric\ciuni la una din ma[inile din logistica contracandidatului Ovidiu Iane, fac parte din zv=cnirile de final ale unei campanii electorale ratate din start de bucure[teanul Iane, care are inten]ia s\-i reprezinte pe bucovineni `n Parlament”, a declarat Dumitru Mihalescul, candidatul ARD pentru un mandat de deputat `n Colegiul 7, zonele Solca [i Vicov

Candidatul Alian]ei Rom=nia Dreapt\ (ARD) pentru Camera Deputa]ilor `n Colegiul 7 Vicov – Solca, Dumitru Mihalescul, condamn\ atitudinea contracandidatului s\u Ovidiu Iane referitor la a[a zisul incident de la Horodnicu de Sus, din data de 2 decembrie. „Este anormal s\ implici `n campanie familia unui contracandidat [i s\ murd\re[ti imaginea vreunui membru al familiei. Mi-am crescut copiii `n spiritul bunului sim] [i cu fric\ de Dumnezeu [i nu permit nim\nui, nici m\car unui bucure[tean cu mult tupeu, s\ se lege de familia mea. De mine se poate spune orice `n perioada campaniei pentru c\ este un risc pe care mi l-am asumat, dar nu este moral s\ implici familia”, a declarat Dumitru Mihalescul.
El nu a l\sat f\r\ replic\ nici acuza]iile aduse cu privire la distrugerea afi[ajului electoral [i a spus c\ astfel de acuza]ii sunt semnale c\ Ovidiu Iane [i-a ratat campania electoral\. „Referitor la acuza]iile c\ echipa mea de campanie ar fi distrus afi[ajul electoral, bannere, sau c\ a provocat stric\ciuni la una din ma[inile din logistica contracandidatului Ovidiu Iane, consider c\ acestea fac parte din zv=cnirile de final ale unei campanii electorale ratate, `nc\, din start de bucure[teanul Iane care are inten]ia s\-i reprezinte pe bucovineni `n Parlament. Cet\]enii din Colegiul 7 m\ cunosc, `mi cunosc familia [i sunt sigur c\ duminic\ la vot vor sanc]iona aceste zv=cniri ale domnului Iane [i vor face alegerea cea mai bun\”, a precizat Dumitru Mihalescul candidatul pentru func]ia de deputat din partea Alian]ei Rom=nia Dreapt\. (D.P.)

Vezi si

Premierul Nicolae Ciucă : La Mulți Ani, frumoasă Bucovină! La mulți ani, tuturor românilor bucovineni!

La 104 ani de la unirea Bucovinei cu Țara, premierul Nicolae Ciucă a transmis un …