Tuesday , July 5 2022

Medicii suceveni refuza sa semneze noul contract cu Casa de Asigurari de Sanatate

N de la `nceputul lunii aprilie, cheltuielile medicilor vor cre[te, iar veniturile vor sc\dea, `n urma propunerilor din noul contract cadru ce urmeaz\ a fi semnat cu Casa de Asigur\ri de S\n\tate, mul]i dintre ei a[tept=ndu-se la un eventual faliment

Medicii de familie din Suceava vor refuza s\ semneze noul contract cadru cu Casa de Asigur\ri de S\n\tate, ce urmeaz\ a fi `ncheiat `n luna aprilie. Ace[tia sunt neumul]umi]i deoarece prin viitorul sistem de plat\, impus prin lege, veniturile cabinetelor medicale `n care ei profeseaz\ vor scade cu 30%, `ntr-o zi doctorii vor putea oferi maxim 20 de consulta]ii gratuite, le va fi impus un buget pentru medicamente compensate [i gratuite, iar odat\ cu `nfiin]area centrelor de permanen]\ medicii vor fi nevoi]i s\ lucreze [i `n cadrul acestora, cei care nu se conformeaz\ vor fi penaliza]i cu 10% din veniturile lunare.
~n urma noului contract, veniturile medicilor vor fi mai mici, cu timpul din lipsa finan]\rii put=ndu-se ajunge chiar la desfiin]area unor cabinete medicale. Ace[tia vor trebui s\ pl\teasc\ o tax\ Casei de Asigur\ri de S\n\tate `n valoare de 1000 de lei pentru evaluarea anual\, iar prin noua lege medicii sunt obliga]i s\ le ofere asisten]ilor un salariu mai mare. Cum `n acest an vor fi implementate cardurile na]ionale pentru s\n\tate, medicii vor fi supu[i la noi cheltuieli, ei vor trebui s\ `[i achizi]ioneze calculatoare cu internet cu band\ larg\, s\ achizi]ioneze cititoare de card, dar vor trebui s\ suporte [i cheltuielile privind semn\tura electronic\, toate acestea ar urma s\ scoat\ din buzunarul fiec\rui medic aproximativ 1000 de euro.
De la 1 aprilie 2011 finan]area cabinetelor medicale se va face 60% plat\ „per capita” [i 40% plat\ „per serviciu”, fa]\ de momentul actual c=nd plata se face 70% „per capita” [i 30% „per serviciu”, aceast\ nou\ metod\ de finan]area nefiind pe placul medicilor, mul]i dintre ei tem=ndu-se de un eventual faliment `n condi]iile `n care veniturile vor scade, iar cheltuielile vor cre[te. (Constantin ZUZEAC)

Vezi si

Caniculă și furtuni. Noi alerte meteo COD GALBEN care vizează județul Suceava

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți 3 atenționări Cod galben: de caniculă în cea …