Thursday , November 30 2023

Medicii legisti confirma ca batrana de 82 de ani din Veresti a fost violata de ucigasul ei

Liviu Mistodie fost prins repede, in noaptea de duminica spre luni, pentru ca acesta isi uitase telefonul mobil in casa victimei

N distribu]ia leziunilor de pe suprafa]a corpului femeii ucise pledeaz\ pentru producerea unui raport sexual cu violen]\, afirm\ medicii legi[ti

Liviu Mistodie, b\rbatul de 24 de ani din B\ne[ti – comuna F=nt=nele, arestat pentru uciderea b\tr=nei Otilia Curelaru din Vere[ti a negat faptul c\ ar fi agresat-o sexual pe femeie. {i-a recunoscut crima [i a fost arestat pentru omor [i violare de domiciliu. Medicii legi[ti sunt `ns\ de alt\ p\rere `n ceea ce prive[te comportamentul uciga[ului. Doctorul L\cr\mioara Balan, [eful Serviciului de Medicin\ Legal\ Suceava  a declarat ieri c\ distribu]ia leziunilor de pe suprafa]a corpului femeii ucise pledeaz\ pentru producerea unui raport sexual cu violen]\. Datele din laboratorul medico – legal urmeaz\ s\ fie `n zilele urm\toare coroborate cu cele rezultate din anchet\ [i atunci se va stabili noua `ncadrare juridic\ a faptei lui Liviu Mistodie.
De re]inut c\, potrivit Codului penal, dac\ se va dovedi c\ agresorul a violat b\tr=na ucis\ de el, va putea fi `ncadrat `n alte articole ale codului penal, respectiv omor calificat sau omor deosebit de grav, risc=nd astfel, p=n\ la 25 de ani de pu[c\rie.
Liviu Mistodie, uciga[ul Otiliei Curelaru, b\tr=na de 82 de ani din Vere[ti, g\sit\ moart\ `n cas\ s=mb\t\ dup\ amiaz\ a fost prins repede, `n noaptea de duminic\ spre luni [i pentru c\ acesta `[i uitase telefonul mobil `n casa victimei.
A fost s\ltat chiar din locuin]a sa de domiciliu, din B\ne[ti – F=nt=nele [i a fost arestat pentru 29 de zile. La audieri, Mistodie [i-a recunoscut fapta, sus]in=nd `ns\ c\ nu a violat-o pe b\tr=n\, doar a lovit-o [i a str=ns-o de g=t, p=n\ a omor=t-o. El sus]ine c\ a p\truns `n locuin]a femeii despre care [tia c\ locuie[te singur\, cu inten]ia clar\ de a c\uta bani. “Aveam nevoie de bani” a recunoscut candid, `n fa]a anchetatorilor, Liviu Mistodie, care [i-a recunoscut fapta. El a p\truns `n casa b\tr=nei, a c\utat bani, nu i-a g\sit [i atunci ar fi cerut femeii s\-i spun\ unde `i ascunde. Pentru c\ aceasta i-a spus c\ nu are, a b\tut-o [i apoi a str=ns-o de g=t. Dar nu a violat-o, declar\ el, de[i trupul femeii a fost g\sit `n mijlocul casei, dezbr\cat [i `ntr-o pozi]ie improprie. (N.R.)

Vezi si

PROFI va încheia anul cu 1.400 de magazine Partener

Programul prin care PROFI face mai bună calitatea serviciilor și eficiența magazinelor sale încredințând managementul …