Monday , May 20 2024

Ma[inile care frâneaza in locul soferului. Oare cine are încredere în ele?

.
Capacitatea de reac]ie este fundamental\ pentru a evita un accident. Fabrican]ii de automobile au luat în calcul ca vehiculul s\ fie cel care ac]ioneaz\ frâna în fa]a unu poten]ial risc, mai ales în cazul neaten]iei conduc\torului auto. Sunt îns\ infailibile aceste sisteme anticoliziune care au început deja s\ fie incoporate de constructor?, întreab\ un articol publicat miercuri de ziarul La Razon.
R\spunsul este clar: sunt fiabile, dar nu infailibile. Dac\ ma[ina din fa]\ este murdar\, nu circul\ perfect aliniat\ cu cea din spate sau emite mai pu]ine reflexe, ar putea s\ nu fie detectat\ de razele infraro[ii, creând o problem\ pentru cititorul sistemului anticoliziune. Influen]eaz\ [i drumurile alunecoase care necesit\ o distan]\ de frânare pe care sistemul nu îl poate evalua u[or.
Sunt sisteme care, cum avertizeaz\ fabrican]ii, previn accidentele alertând [oferul în cazul unei mici neaten]ii, îns\ îi revine acestuia prioritatea de a lua decizia final\ [i de a ac]iona într-o anumit\ situa]ie de risc. Asisten]\ dinamic\ în curbe, asisten]\ la frânare, sistem anticoliziune lateral [i frontal, avertizare la schimbarea direc]iei, sistem de men]inere a distan]ei de siguran]\, control al unghiului mort…. În ultimii ani s-a intensificat uzul radarelor incorporate în ma[ini pentru a evita coliziunile.
Sisteme capabile s\ recalculeze de 50 de ori pe secund\ orice situa]ie. “Volvo City Safety”, “Mercedes Distronic Plus” sau “Honda CMB” sunt câteva din programele în dezvoltare. Tehnologia Volvo se bazeaz\ pe un laser cu raze infraro[ii care ac]ioneaz\ asemeni unui radar care analizeaz\ distan]a [i viteza ma[inii din fa]\. “Radarul” este încorporat în parbrizul ma[inii.
La Mercedes laserele se monteaz\ în compartimentul [oferului, controlând întreg sistemul. Func]ioneaz\ similar sistemului autor care urm\re[te viteza ma[inii din fa]\ , la o vitez\ de peste 200 km/h. Fabricantul japonez Nissan [i divizia sa de lux Infinity vor aplica în anii urm\tori – f\r\ dat\ precis\ – dou\ noi tehnologii menite s\ ofere o mai mare siguran]\ în interiorul [i în afara autoturismului.
Tehnologia a[a-numit\ “Forward Collision Avoidance” va evita lovirea altor ma[ini care se opresc brusc în fa]\ sau care reduc nea[teptat viteza. Va reduce [i riscul lovirii din spate pentru c\ va face frânarea mai pu]in brusc\. Noul sistem se bazeaz\ pe un radar care controleaz\ distan]\ în raport cu ma[ina din fa]\, precum [i viteza acesteia. Când detectaz\ riscul de coliziune, emite un sunet de alarm\ semnalat\ [i vizual pe un ecran. În acela[i timp, sistemul reduce u[or presiunea asupra acceleratorului care ac]ioneaz\ u[or frânele. [i este completat de o intensificare a presiunii asupra centurii de siguran]\ a [oferului.
O alt\ noutate pe pia]\ va fi identificarea obiectelor în mi[care din jurul vehiculului. Dispozitivul utilizeaz\ senzori pentru a detecta prezen]a unor pietoni, cicli[ti sau vehicule. Se dore[te astfel evitarea lovirii unor copii mici afla]i în spatele ma[inii, lucru greu de v\zut prin oglinda retrovizoare. Va ajuta de asemenea [oferul s\ nu loveasc\ diferite obiecte când parcheaz\ cu spatele.

Vezi si

Meci de Liga V-a întrerupt după o încăierare generală între jucători și spectatori

Cazul meciului dintre Polul Nord Brodina și Unirea Salcea va ajunge miercuri pe masa Comisiei …

No comments

  1. corect, o vrajeala de marketing pt fraieri.