Monday , February 26 2024

Lucrarile la estacada Sucevei – la foc continuu, in timp ce lucrarile de termoficare merg mai lent

.
N `n mai pu]in de o s\pt\m=n\ lucr\rile la re]elele de termoficare [i a estacad\ trebuie s\ fie finalizate pentru ca s\ fie respectat termenul de 6 septembrie pentru reluarea serviciului de ap\ cald\
Lucr\rile la estacad\ continu\ `n ritm alert, pentru a putea fi `ncheiate `n cea de-a doua perioad\ stabilit\ de c\tre autorit\]ile locale – 6 septembrie.
Dup\ ce proiectul realizat ini]ial, ce consta `n refacerea estacadei, a fost dat peste cap de faptul c\, `n urma expertizei tehnice, unul din pilonii pe care trebuia s\ fie fixat\ balustrada metalic\ prezenta un grad sc\zut de rezisten]\, termenul de finalizare a lucr\rilor s-a prelungit. Pe l=ng\ prelungirea acestor lucr\ri, a fost devansat [i termenul pentru reluarea furniz\rii apei calde `n municipiul Suceava, deoarece proiectul implic\ [i lucr\ri la conducta de termoficare care urmeaz\ a fi montat\ pe noua estacad\.
Astfel c\, duminic\, 29 august, echipele de muncitori s-au prezentat la estacad\, execut=nd lucr\rile de rigoare, pentru ca acestea s\ poat\ fi finalizate la termenul stabilit.
„~n urma discu]iilor pe care le-am avut cu directorii firmei SC SUCT SA, care se ocup\ de aceast\ lucrare, a reie[it faptul c\ s-a lucrat intens, inclusiv s=mb\t\ [i duminic\. Estacada va fi ridicat\ s\pt\m=na aceasta iar, odat\ cu ea, [i conducta de termoficare care va fi montat\ pe estacad\, pentru a putea fi reluat serviciul de furnizare cu ap\ cald\ `n municipiul Suceava `ncep=nd cu s\pt\m=na urm\toare, dup\ cum am spus”, a declarat primarul municipiului Suceava.
De asemenea, s\pt\m=na aceasta ar trebui s\ fie finalizate  [i lucr\rile la re]eaua de termoficare ce au mai r\mas de executat pe str\zile Mihai Viteazu [i Ciprian Porumbescu, at=t cele de `nlocuire de conducte, c=t [i de aplicare a unor proceduri tehnice [i readucere a carosabilului la starea ini]ial\. Pe celelalte str\zi – Zorilor, {tefan Dracinski [i Tipografiei – aceste lucr\ri au fost finalizate.
Lucr\rile de termoficare ar trebui s\ fie finalizate azi, 31 august, `ns\ situa]ia prezent\ la fa]a locului arat\ exact contrariul.
Astfel, sucevenii se `ntreab\ dac\ nu cumva vor fi terminate lucr\rile de la estacad\ la timp iar cele la re]elele de termoficare nu vor respecta termenul de 6 septembrie, urm=nd a mai avea loc o prelungire a termenului de reluare a serviciului de furnizare cu ap\ cald\ `n municipiul Suceava. (Iulia GU{|)

Vezi si

Utilaj greu și basculantă de mare tonaj, confiscate de polițiști după ce a fost sesizată o exploatare ilegală de balast din râul Suceava

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ,,exploatarea de agregate minerale în zonele …

No comments

  1. Avem cel mai slab primar din Ro duca-se.