Sunday , November 27 2022

Lucrari de 35 milioane de euro pentru extindere de retele de apa si canalizare se vor face, in urmatorii ani, in Suceava

Comisia European\ a aprobat documenta]ia depus\ de Jude]ul Suceava privind derularea, cu finan]are din cadrul Programului Opera]ional Sectorial (POS) – Mediu, unui proiect pentru extinderea re]elelor de ap\ [i a celor de canalizare din jude]ul Suceava. 35 de milioane de euro urmeaz\ a fi cheltuite, `n baza acestui proiect, `n aglomerarea urban\ Suceava, care include [i ora[ul Salcea. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat c\ urmeaz\ parafarea contractului la Ministerul Mediului, preciz=nd `ns\ c\ procedurile de licita]ie au putut fi demarate `nainte de semnarea propriu – zis\ a contractului, `n condi]iile `n care Bruxellesul a dat und\ vedere finan]\rii. Din punctul de vedere al primarului Ion Lungu, `n cazul municipiului Suceava va fi o continuare a investi]iilor `n re]ele de ap\ [i canalizare, axat\ `ndeosebi pe extinderea acestora. Ion Lungu a spus c\, pe vremea c=nd nu era primar, s-a `nt=rziat depunerea documenta]iei la proiectul ISPA, iar din aceast\ cauz\ Sucevei i s-au t\iat aproape 30 de milioane de euro din finan]area pe care trebuia s\ o aib\ ini]ial. Fondurile care au fost t\iate erau [i cele destinate extindereii unor re]ele de ap\ [i canalizare, `ndeosebi `n cartierul I]cani. Acum, potrivit acestui nou proiect, aglomerarea urban\ Suceava – Salcea are prev\zut\ suma de 35 de milioane de euro, din cele 120 de milioane de euro prev\zute la nivelul `ntregului jude]. “Prin semnarea noului proiect `n cadrul Programului POS – Mediu, practic recuper\m cele 30 de milioane de euro pe care le-am pierdut `n 2004. ~n primul r=nd, avem o restan]\ `n zona I]cani, exclus\ ini]ial din proiect, acum fiind prins\ `n program, cu extinderi de re]ele, o serie `ntreag\ de str\zi din acest cartier. De asemenea, sunt vizate cartierele noi, Lani[te [i T\t\ra[i”, a declarat primarul Ion Lungu. (D.P.)

Vezi si

Al patrulea caz de turbare la câine semnalat în județul Suceava. 95 medici veterinari din județ vor să se vaccineze antirabic

Dr. Dănuț Corneanu, directorul executiv adjunct al Direcției Sanitar- Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) …

No comments

  1. Vad ca primarul viseaza iarasi la urbanizarea zonelor nefavorabile , doar pentru ca are el chef si viziune . Nu vrea sa vada ca zona de la Metro a ajuns tarla de oi care polueaza aerul din cartierul Obcine si blocheaza prin diferite bariere dezvoltarea orasului spre limita fireasca si rationala . Uraste de moarte afacerea pesedista a lui Titi Petrea & co ,uitand ca afacerile , la urma urmei n-au culoare politica .Mai mult , nu uita ca in zona Obcine a luat un scor electoral prost , ceea ce sper sa sa intample si pe viitor . Cred ca oamenii au inteles ca au nevoie de oraseni care sa fie edilil si nu de unii care au doar buletin de oras , cu nostalgii la cotigile din Prelipca .