Saturday , March 2 2024

Jumatate din soseaua de centura a Sucevei va fi data `n folosinta la primavara

O parte din obiectivele prev\zute pe ruta dintre P\tr\u]i [i {cheia vor putea fi finalizate `n lunile octombrie [i noiembrie, iar `n prim\vara anului viitor ar putea fi finalizat\ por]iunea `ntre DN 17 [i DN 2 – zona P\tr\u]i

{eful Direc]iei Regionale Ia[i a Companiei na]\ionale de Autostr\zi [i Drumuri Na]ionale din Rom=nia (CNANDR), Daniel Pil\, a declarat, ieri, la Suceava, c\ `n prim\vara anului viitor ar putea fi dat `n folosin]\ tronsonul ce face leg\tura `ntre DN 17 [i DN 2 `n zona P\tr\u]i, iar ulterior s\ fie finalizat [i tronsonul DN 2 Moara – DN 17. Daniel Pil\ a inspectat, ieri, lucr\rile la ruta ocolitoare a Sucevei [i a analizat stadoiul `n care se afl\ `n ce m\sur\ pot fi finalizate obiectivele de pe ruta dintre P\tr\u]i [i {cheia. El este de p\rere c\ o parte din obiective vor putea s\ fie finalizate `n luna octombrie [i noiembrie iar diferen]a s\ fie finalizat\ la anul, astfel `nc=t s\ fie dat\ `n folosin]\ ruta ocolitoare `n cursul prim\verii. Potrivit acestuia, valoarea total\ a investi]iei este de 361,94 de milioane de lei, din care s-au executat lucr\ri `n valoare de 105,49 milioane de lei, fiind decontate lucr\ri de 89,12 milioane de lei. Lucr\rile la [oseaua ocolitoare a municipiului Suceava, care au `nceput `n 2008, ar urma s\ fie finalizate la 12 iulie 2012. „Noi facem toate demersurile pentru ca aceast\ lucrare s\ fie finalizat\ `n termenul prev\zut `n contract, respectiv 12 iulie 2012. Aici au fost foarte multe demersuri f\cute `n acest caz [i de domnul pre[edinte al Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru a fi alocat\ suma de 40 de milioane de lei ca s\ se poat\ acoperi [i lucr\rile pentru anul acesta [i pentru a se `ncadra `n termenul prev\zut”, a spus Daniel Pil\. (D.P.)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …