Tuesday , January 31 2023

Jumatate din soseaua de centura a Sucevei va fi data `n folosinta la primavara

O parte din obiectivele prev\zute pe ruta dintre P\tr\u]i [i {cheia vor putea fi finalizate `n lunile octombrie [i noiembrie, iar `n prim\vara anului viitor ar putea fi finalizat\ por]iunea `ntre DN 17 [i DN 2 – zona P\tr\u]i

{eful Direc]iei Regionale Ia[i a Companiei na]\ionale de Autostr\zi [i Drumuri Na]ionale din Rom=nia (CNANDR), Daniel Pil\, a declarat, ieri, la Suceava, c\ `n prim\vara anului viitor ar putea fi dat `n folosin]\ tronsonul ce face leg\tura `ntre DN 17 [i DN 2 `n zona P\tr\u]i, iar ulterior s\ fie finalizat [i tronsonul DN 2 Moara – DN 17. Daniel Pil\ a inspectat, ieri, lucr\rile la ruta ocolitoare a Sucevei [i a analizat stadoiul `n care se afl\ `n ce m\sur\ pot fi finalizate obiectivele de pe ruta dintre P\tr\u]i [i {cheia. El este de p\rere c\ o parte din obiective vor putea s\ fie finalizate `n luna octombrie [i noiembrie iar diferen]a s\ fie finalizat\ la anul, astfel `nc=t s\ fie dat\ `n folosin]\ ruta ocolitoare `n cursul prim\verii. Potrivit acestuia, valoarea total\ a investi]iei este de 361,94 de milioane de lei, din care s-au executat lucr\ri `n valoare de 105,49 milioane de lei, fiind decontate lucr\ri de 89,12 milioane de lei. Lucr\rile la [oseaua ocolitoare a municipiului Suceava, care au `nceput `n 2008, ar urma s\ fie finalizate la 12 iulie 2012. „Noi facem toate demersurile pentru ca aceast\ lucrare s\ fie finalizat\ `n termenul prev\zut `n contract, respectiv 12 iulie 2012. Aici au fost foarte multe demersuri f\cute `n acest caz [i de domnul pre[edinte al Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru a fi alocat\ suma de 40 de milioane de lei ca s\ se poat\ acoperi [i lucr\rile pentru anul acesta [i pentru a se `ncadra `n termenul prev\zut”, a spus Daniel Pil\. (D.P.)

Vezi si

Un tânăr de 18 ani din Bunești, prins de jandarmii din Fălticeni după ce a lovit un bărbat cu o bâtă

În data de 30 ianuarie a.c., pe timpul executării serviciului de patrulare, jandarmii din municipiul …