Wednesday , December 7 2022

Ion “Nebunul”, `njunghiat cu foarfeca `n stomac, `n Bazarul Sucevei

Un b\rbat cu probleme psihice a fost internat ieri `n sec]ia de Chirurgie, dup\ ce a fost `njunghiat `n m=n\ [i `n stomac cu o foarfec\ de c\tre o femeie pe care a h\r]uit-o sexual

Medicii de la Unitatea de Primire a Urgen]elor s-au confruntat ieri cu un caz mai ciudat de agresiune. ~n grija lor a fost adus un b\rbat `njunghiat cu un foarfece `n bra] [i `n zona stomacului. Se pare c\ acesta a st=rnit furia unei femei, aflat\ la cump\r\turi `n Bazarul Sucevei, dup\ ce individul  i-a atins posteriorul cu m=na. Femeia nu a pierdut nicio clip\ [i a reac]ionat la h\r]uirea sexual\ `nfig=nd o foarfec\, pe care o avea `n m=n\, de dou\ ori `n corpul `ndr\zne]ului. La Unitatea de Primire a Urgen]elor medicii nu au reu[it s\ afle altceva de la b\rbatul `njunghiat dec=t c\ `l cheam\ Ion “Nebunul”, nume pe care l-a tot repetat. Ei au constatat c\ este vorba despre un caz social, automatismul verbal fiind un indiciu clar pentru o afec]iune psihic\. B\rbatul a fost stabilizat hemodinamic [i internat `n sec]ia de Chirurgie. Rana la m=n\ st=ng\ nu a ridicat probleme, `ns\ cea din zona stomacului a impus interven]ia chirurgical\. Plaga f\cut\ cu un foarfece urma s\ fie suturat\ `n cursul zilei de ieri, b\rbatul fiind ]inut `n continuare sub supraveghere. Poli]i[tii au declarat c\ acest caz r\m=ne sub cercetare iar `n func]ie de num\rul de `ngrijiri medicale, va fi solu]ionat procedural. (A.D.)

Vezi si

Conflict la Școala Gimnazială Zamostea. Directoarea a chemat Poliția în ajutor, iar o profesoară Ambulanța

Disensiunile dintre corpul profesoral și directoarea școlii din Zamostea mocnesc de ceva timp, iar la …