Wednesday , February 1 2023

Inculpatii din dosarul “Spaga la vama Siret” si-au primit `napoi banii confiscati

Vame[ii [i poli]i[tii de frontier\ [i-au primit `napoi banii confisca]i dup\ ce magistra]ii Cur]ii de Apel Suceava au admis cererile `naintate de ace[tia zilele trecute n acestora le-au fost restituite `n total sumele de 34.274 lei [i 2.860 euro
~n [edin]a de joi, 29 septembrie, inculpa]ii din dosarul “{pag\ la vama Siret”   au avut mai multe solicit\ri [i au `naintat instan]ei diverse cereri. Astfel, s-au `nregistrat, pentru unii inculpa]i, cereri de suspendare a controlului judiciar, cereri de `ncetare a m\surii de a a nu lua leg\tura cu ceilal]i inculpa]i [i s-a solicitat [i ridicarea m\surii de a nu p\r\si ]ara. De asemenea, avoca]ii inculpa]ilor au cerut instan]ei s\ fie restituite sumele de bani re]inute `n urma perchezi]iilor. Ei [i-au motivat cererea, invoc=nd c\ sumele confiscate nu ar fi deloc justificate. ~n acest sens, procurorul a fost de acord cu solicitarea unor inculpa]i, de a-[i primi banii `napoi.
Astfel, judec\torii au admis majoritatea cererilor `naintate de vame[ii [i poli]i[tii de frontier\ de la vama Siret [i au decis s\ le restituie acestora sumele de bani confiscate.  ~n acest sens, instan]a a admis cererea formulat\ de petenta Bujoreanu Elena având ca obiect restituire bunuri [i a dispus restituirea c\tre aceasta a sumelor de 23.000 lei  [i 2160 euro ridicate cu ocazia perchezi]iei domiciliare efectuate la data de 3 februarie anul curent. De asemenea [i Pavlovici Gheorghe, Pavlovici Minodora, Pavlovici Tatiana, rude fiind, [i-au recuperat o parte din banii confisca]i. ~n contul acestora au fost restituite  sumele de 700 euro (parte din suma de 900 euro) [i 6674 lei (parte din suma de 9814  lei). Tototdat\, Curtea de Apel Suceava a admis în parte cererea formulat\ de inculpatul Sumanariu Sorin având ca obiect restituire bunuri [i a dispus restituirea c\tre acesta a sumei de 4600 lei (parte din suma de 22000 lei). ~n cazul fostului [ef PTF Siret, Anea Aurel, magistra]ii au admis cererea formulat\ având ca obiect schimbarea obiectului supus sechestrului asigurator. Astfel a fost ridicat sechestrul asigurator instituit asupra imobilului situat în municipiul Suceava, str.M\gurei, nr.16, bl.I8, sc.C, et.3, ap.10, [i a fost ridicat\ [i inscrip]ia ipotecar\ cu privire la acesta de c\tre Oficiul de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ Suceava – Biroul de Cadastru [i Publicitate Imobiliară Suceava. ~n schimb s-a instituit sechestru asigurator asupra casei din comuna Limanu, str. Mihai Eminescu nr.45, proprietate a inculpatului Anea Aurel [i a so]iei Anea Angela-Mihaela.
~ns\ nu toate cererile formulate de [p\garii de la Siret au fost aprobate, fiind [i propuneri venite din partea acestora care au fost respinse de judec\tori. Astfel, au fost respinse ca nefondate cererile privind revocarea m\surii oblig\rii de a nu p\r\si ]ara formulate de inculpa]ii Hai Traian Constantin, Mudrac Adrian Petru, Jităriuc Virgil, Pintilii Lucian {tefan, Posmangiu Luchian Alexandru, Ungureanu Laz\r, Cozmei Ilie, Zebreniuc C\t\lin Dumitru, Cozminiuc Elena, Costiuc Ramona. (Paul BONDAR)

Vezi si

Sindicaliști din învățământul sucevean vor protesta azi în fața Guvernului pentru salarii decente

Azi, începând cu ora 12.00, circa 1.000 de sindicaliști din sistemul de învățământ vor picheta …

No comments

  1. Bravo natiune ! Ce exemplu extraordinar pentru hotii de astazi si de maine . Domnilor judecatori ! , tineti-o tot asa si intr-o buna zi veti ramane fara scaunele de sub fund , fara sa bagati de seama . Judecati si in spiritul legii sinu doar in litera ei . Nu m-ar mira sa fie niscai legaturi intre o parte din vamesi si alte categorii de bugetari din zona justitiei – legaturi de familie , evident .