Monday , April 15 2024

“Iarba” si hasis la vanzare, pe strazile din Falticeni

N doi tineri din F\lticeni au fost aresta]i pentru 29 de zile `ntr-un caz de trafic de droguri de risc n cei doi au la dispozi]ie 24 de ore pentru a `nainta un recurs `mpotriva dispozi]iei Tribunalului n poli]i[tii sub acoperire au cump\rat de la ace[tia cannabis [i ha[i[ de [apte ori `ntr-o perioad\ de trei luni

Tribunalul Suceava a admis ieri, cererile formulate de DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava privind arestarea preventiv\ pentru o perioad\ de 29 zile a inculpa]ilor Rudi Moldovanu, pentru s\v=r[irea infrac]iunilor de procurare, de]inere [i v=nzare de droguri de risc, f\r\ drept [i Alexandru Ionu] Albu pentru s\v=r[irea infrac]iunilor de de]inere [i punere `n v=nzarea a drogurilor de risc.
~n data de 13 august 2010, ora 12, s-a `nceput urm\rirea penal\ “in rem” (situa]ia `n care se constat\ o fapt\ penal\ dar nu exist\ nici un suspect `n cauz\ iar infrac]iunea se cerceteaz\ f\r\ a se cunoa[te autorii – n.r.) fa]\ de A.N. “}iganu” pentru s\v=r[irea infrac]iunii de procurare, de]inere [i v=nzare de droguri de risc, f\r\ drept. Ulterior, la data de 9 noiembrie 2010, ora 13.10, s-a `nceput urm\rirea “in personam” (ac]iunea penal\ se exercit\ `mpotriva persoanei care a s\v=r[it infrac]iunea – n.r.) penal\ fa]\ de `nvinuitul Rudi Moldovanu, pentru s\v=r[irea infrac]iunii men]ionat\ anterior iar la data de 18 noiembrie 2010 s-au extins cercet\rile printr-o ordonan]\ [i asupra lui Alexandru Ionu] Albu pentru s\v=r[irea infrac]iunilor de punere `n v=nzare, de]inere [i v=nzarea de droguri de risc, f\r\ drept.
~n data de 29 septembrie 2010, inculpatul Alexandru Ionu] Albu, zis “Buton”, `n v=rst\ de 22 ani, din municipiul F\lticeni, a pus `n v=nzare, de]inut [i v=ndut inculpatului Rudi Moldovanu de 22 ani, tot din F\lticeni, cu suma de 50 lei, cantitatea de 1,1 grame cannabis pe care cel din urm\ a v=ndut-o unui investigator sub acoperire cu suma de 200 lei, prezen]a substan]ei active THC fiind confirmat\ de c\tre Laboratorul de Analiz\ si Profil al Drogurilor, din data de 5 octombrie.
~ntr-un comunicat transmis de c\tre Direc]ia de Investigare a Infrac]iunilor de Criminalitate Organizat\ [i Terorism – Serviciul Teritorial Suceava `mpreun\ cu Brigada de Combatere a Criminalit\]ii Organizate Suceava – Serviciul Antidrog, se arat\ c\ `n perioada august – noiembrie 2010, inculpatul Rudi Moldovanu a procurat, de]inut [i a v=ndut unui investigator sub acoperire, mai multe cantit\]i de droguri de risc (cannabis [i ha[i[), pe care le-a procurat de la diferite persoane din municipiul F\lticeni, `n [apte zile diferite, `n perioada septembrie – noiembrie, situa]ii confirmate de raporturile `naintate de c\tre Laboratorul de Analiz\ [i Profil al Drogurilor din cadrul Brig\zii de Combatere a Criminalit\]ii Organizate Ia[i. (Cezar P|UN)

Vezi si

Pompierii suceveni s-au luptat în ultima săptămână cu zeci de incendii de vegetație uscată (VIDEO)

 În ultima săptămână, pompierii militari suceveni au fost solicitați să intervină pentru stingerea a 17 …