Thursday , October 6 2022

Flutur se va concentra si `n viitorul mandat pe atragerea de fonduri europene pentru judetul Suceava

„Mergem cu toat\ for]a `nainte. PDL Suceava va fi dup\ alegeri for]a politic\ num\rul 1 `n acest jude] [i, de ce nu, organiza]ia num\rul 1 la nivel de ]ar\”, a declarat, ieri, Gheorghe Flutur, candidatul PDL pentru `nc\ un mandat la pre[edin]ia CJ Suceava

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur a declarat, joi, c\ a realizat `n cei patru ani de mandat la [efia administra]iei jude]ene mai mult dec=t a promis `n campania electoral\ din 2008. „Nici eu nu m\ a[teptam la un num\r at=t de mare de proiecte [i `n special proiecte pe fonduri europene care s\ `nceap\ `n jude]ul Suceava. Este foarte bine c\ o parte din acestea se vor derula [i pe perioada mandatului urm\tor”, a declarat Gheorghe Flutur.
El a mai declarat c\ dore[te continuarea moderniz\rii jude]ului [i c\ vrea s\ finalizeze ceea ce a `nceput, jum\tate dintre proiectele ini]iate `n acest mandat urm=nd s\ fie duse la cap\t `n urm\torii ani. De asemenea, `n mandatul urm\tor el a precizat c\ va acorda aten]ie [i ora[elor mici, care au fost v\duvite de fonduri europene. Pre[edintele CJ Suceava a ]inut s\ precizeze c\ nu `i pare r\u c\, `n calitate de lider na]ional de partid, a candidat uninominal `n urm\ cu patru ani `n jude]ul s\u [i c\ sper\ c\ nici sucevenilor nu are de ce s\ le par\ r\u.
Pre[edintele CJ Suceava a ar\tat c\ echipa PDL este cea mai puternic\ [i c\ va continua parteneriatul cu primarul Sucevei, Ion Lungu, dar [i cu ceilal]i primari din jude], indiferent de culoarea lor politic\. „Mergem cu toat\ for]a `nainte. PDL Suceava va fi dup\ alegeri for]a politic\ num\rul 1 `n acest jude] [i, de ce nu?, organiza]ia num\rul 1 la nivel de ]ar\”, a mai spus Gheorghe Flutur, candidatul PDL pentru `nc\ un mandat la pre[edin]ia CJ Suceava. El a ad\ugat c\ `n mandatul s\u se vede diferen]a fa]\ de cei 18 ani c=t jude]ul a fost condus de PSD [i c\ [i-a f\cut datoria, iar faptele sale timp de patru ani `l determin\ s\ cear\ un nou vot sucevenilor. (Dan PRICOPE)

Vezi si

CSU din Suceava a pierdut fără drept de apel la Constanța

CSU din Suceava a pierdut la scor, 25-37 (9-20), meciul disputat miercuri seară, pe terenul …

No comments

  1. Una este sa te concentrezi cand esti in soborul national si alta cand esti zero barat . Mai mult , in urmatorii ani , fondurile europene vor fii reduse pana la zero datorita eforturilor UE de a rezolva problemele financiare ale Greciei si ale altor catorva tari .Asa ca , vedeti ce votati .Ganditi-va la interesul vostru si nu la al politicienilor .