Tuesday , March 5 2024

Flutur: Motiunea de cenzura nu trece, opozitiei trebuie sa-i mai cumparam un pachet de plastilina

Vicepre[edintele PDL Gheorghe Flutur a declarat, miercuri, c\ mo]iunea de cenzur\ nu va trece pentru c\ parlamentarii coali]iei sunt responsabili [i crede c\ opozi]iei i-ar trebui un nou pachet de plastilin\ s\ se joace pentru c\ a f\cut un program de guvernare f\r\ solu]ii. Flutur a spus, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ mo]iunea de cenzur\ nu va trece [i c\ se bazeaz\ c\ parlamentarii coali]iei de guvernare [tiu ce au de f\cut. “Mo]iunea de cenzur\ nu trece. M\ bazez pe oamenii no[tri care sunt responsabili [i [tiu ce au de f\cut”, a spus vicepre[edintele PDL.
El a ar\tat c\ actuala opozi]ie, `n special PSD, [i-a f\cut un program de guvernare s\ vin\ la putere f\r\ s\ ofere solu]ii. “Nu au solu]ii, dar vor s\ vin\ la putere”, a spus Flutur care a ad\ugat c\ actualul guvern a `nceput unele lucruri care vor avea rezultate `n perioada urm\toare. El a ar\tat c\ parlamentarii PDL din Suceava nu vor vota mo]iunea [i c\ PSD se joac\ atunci când spune c\ doi dintre parlamentarii democrat-liberali ar vota pentru c\derea guvernului. “Dac\ asta e lupta politic\, atunci poate trebuie s\ le mai lu\m un pachet de plastilin\ ca s\ se joace `n continuare”, a mai spus liderul PDL. El a recunoscut c\ “totul se m\soar\ `n bun\stare”, dar c\ uneori este nevoie s\ fie adoptate m\suri nepopulare pentru ca lucrurile s\ mearg\ `n direc]ia dorit\ [i a subliniat c\ opozi]ia [i o parte din mass-media prezint\ totul apocaliptic.
Flutur, care este [i pre[edinte al CJ Suceava, a remarcat c\ `n acest jude] lucrurile “s-au mi[cat” [i c\ nu exist\ localitate unde nu s-au f\cut investi]ii publice, dar a subliniat c\ se impune o cre[tere a investi]iilor private. “Ca om de dreapta sus]in o fiscalizare `ncurajatoare pentru investitori, ca antreprenorul s\ fie stimulat”, a mai spus liderul PDL. Mo]iunea de cenzur\ intitulat\ “Mo]iunea României majoritare, mo]iune popular\”, ini]iat\ de opozi]ie, a fost prezentat\, miercuri, `n plenul reunit al Parlamentului. Textul mo]iunii are 14 pagini. Textul mo]iunii va fi dezb\tut [i votat `n data de 27 octombrie, cu `ncepere de la ora 11.00. Votul va fi secret cu bile. Pentru adoptarea mo]iunii de cenzur\ sunt necesare 236 de voturi favorabile. (O.S.)

Vezi si

 Amenzi de 30.000 de lei și lemn de peste 126.000 de lei confiscat de la doi gateriști care au raportat 6 transporturi fictive de lemn

 Urmare a unei petiții adresate Gărzii Forestiere Suceava de către o persoană fizică, cu privire …