Tuesday , December 6 2022

Flutur: Motiunea de cenzura nu trece, opozitiei trebuie sa-i mai cumparam un pachet de plastilina

Vicepre[edintele PDL Gheorghe Flutur a declarat, miercuri, c\ mo]iunea de cenzur\ nu va trece pentru c\ parlamentarii coali]iei sunt responsabili [i crede c\ opozi]iei i-ar trebui un nou pachet de plastilin\ s\ se joace pentru c\ a f\cut un program de guvernare f\r\ solu]ii. Flutur a spus, `ntr-o conferin]\ de pres\, c\ mo]iunea de cenzur\ nu va trece [i c\ se bazeaz\ c\ parlamentarii coali]iei de guvernare [tiu ce au de f\cut. “Mo]iunea de cenzur\ nu trece. M\ bazez pe oamenii no[tri care sunt responsabili [i [tiu ce au de f\cut”, a spus vicepre[edintele PDL.
El a ar\tat c\ actuala opozi]ie, `n special PSD, [i-a f\cut un program de guvernare s\ vin\ la putere f\r\ s\ ofere solu]ii. “Nu au solu]ii, dar vor s\ vin\ la putere”, a spus Flutur care a ad\ugat c\ actualul guvern a `nceput unele lucruri care vor avea rezultate `n perioada urm\toare. El a ar\tat c\ parlamentarii PDL din Suceava nu vor vota mo]iunea [i c\ PSD se joac\ atunci când spune c\ doi dintre parlamentarii democrat-liberali ar vota pentru c\derea guvernului. “Dac\ asta e lupta politic\, atunci poate trebuie s\ le mai lu\m un pachet de plastilin\ ca s\ se joace `n continuare”, a mai spus liderul PDL. El a recunoscut c\ “totul se m\soar\ `n bun\stare”, dar c\ uneori este nevoie s\ fie adoptate m\suri nepopulare pentru ca lucrurile s\ mearg\ `n direc]ia dorit\ [i a subliniat c\ opozi]ia [i o parte din mass-media prezint\ totul apocaliptic.
Flutur, care este [i pre[edinte al CJ Suceava, a remarcat c\ `n acest jude] lucrurile “s-au mi[cat” [i c\ nu exist\ localitate unde nu s-au f\cut investi]ii publice, dar a subliniat c\ se impune o cre[tere a investi]iilor private. “Ca om de dreapta sus]in o fiscalizare `ncurajatoare pentru investitori, ca antreprenorul s\ fie stimulat”, a mai spus liderul PDL. Mo]iunea de cenzur\ intitulat\ “Mo]iunea României majoritare, mo]iune popular\”, ini]iat\ de opozi]ie, a fost prezentat\, miercuri, `n plenul reunit al Parlamentului. Textul mo]iunii are 14 pagini. Textul mo]iunii va fi dezb\tut [i votat `n data de 27 octombrie, cu `ncepere de la ora 11.00. Votul va fi secret cu bile. Pentru adoptarea mo]iunii de cenzur\ sunt necesare 236 de voturi favorabile. (O.S.)

Vezi si

Sunați la 112 dacă știți ceva despre acest bărbat!

Poliţia desfăşoară activităţi de căutare şi identificare a lui POPESCU CEZAR VASILE, de 41 de …