Monday , March 4 2024

Flutur insista ca Serviciul de Salvamont sa treaca la CJ Suceava, ca sa poata fi finantat de la bugetul judetului

Serviciul Salvamont din Vatra Dornei ar putea s\ putea s\ treac\ `n subordinea administra]iei jude]ene. Aceast\ variant\ de lucru avut\ `n vedere de pre[edintele Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a fost pus\ `n discu]ie la o [edin]\ de ieri ce a avut loc la Palatul Administrativ al Sucevei cu operatorii instala]iilor de teleschi [i telescaun, primarii din 11 localit\]i `n care exist\ astfel de instala]ii, dar [i cu reprezentan]ii Serviciilor de Salvamont. Reamintim c\ la Vatra Dornei 43 de persoane au r\mas, recent, suspendate aproape dou\ ore `n telescaun.
~n opinia lui Gheorghe Flutur, trecerea Serviciului de Salvamont de la Vatra Dornei din subordinea prim\riei localit\]ii respective `n cea a CJ Suceava ar aduce un plus de eficien]\ pentru c\, la ora actual\, actualul serviciu de salvamont al adminsitra]iei jude]ene sucevene activeaz\ cu prec\dere `n zona C=mpulungului.
Nu este singura dat\ c=nd [eful administra]iei judee]ene pune problema `n acest fel, la o discu]ie pe probleme de turism ce a avut loc la mijlocul anului 2009, la Suceava, cei de la Serviciul de Salvamont s-au pl=ns de subfinan]are iar Gheorghe Flutur le-a spus c\ nu poate s\ finan]eze, pe de o parte, un serviciu de salvamont care este `n subordinea CJ Suceava iar pe de alt\ parte s\ mai dea bani [i la un alt serviciu care apar]ine de o prim\rie. (D.P.)

Vezi si

Constantin Pintilie, fost angajat al Prefecturii Suceava, decedat în urma accidentului de pe trecerea de pietoni din zona Torino, cartierul Burdujeni

Luni dimineață, la prima oră, sirenele au alertat locuitorii cartierului Burdujeni că s-a petrecut o …