Tuesday , March 5 2024

Fildes de mamut, descoperit la Brodina

N a patra fosil\ din acest an  de “Mamutus primigenius” a fost g\sit\ de un t=n\r de 15 ani `n malul p=r=ului Valea Brodinei, la confluen]a acestuia cu r=ul Suceava n “ a fost un adev\rat noroc, pentru c\ de ieri, apele Sucevei au `nceput iar\[i s\ creasc\ iar descoperirea nu ar mai fi fost posibil\”, a declarat Bogdan Niculic\, arheologul de la Complexul Muzeal Bucovina care a preluat col]ul de mamut de la familia Ursulean, din Brodina [i l-a adus spre conservare la muzeul sucevean
Dac\ pentru mii de oameni din jude]ul Suceava  viiturile de la `nceputul acestei veri au `nsemnat drame, tragedii, necazuri, m\car pentru [tiin]a arheologic\, acestea au avut [i un rol pozitiv. Din m\runtaiele p\m=ntului, apa a scormonit [i a adus la vedere aluviuni `n care unii noroco[i au descoperit, dac\ nu comori, m\car oseminte de animale demult disp\rute. Se [tie deja c\ `n vara acestui an pe r=ul Moldova la Gura Humorului, au fost descoperite `n malul r=ului, trei fosile de “Mamutus primigenius”, o specie de mamu]i care au tr\it `n urm\ cu 20.000 de ani `n aceast\ parte a lumii. S-au g\sit atunci dou\ oase femurale apar]in=nd acestei specii dar [i o m\sea, de dimensiunea unei c\r\mizi provenind de la acela[i animal preistoric.
Acum dou\ zile, un adolescent din Brodina, Ionu] Silviu Ursulean, de 15 ani, care `[i `ncerca norocul la prins pe[ti pe Valea Brodinei, a v\zut i]indu-se din mal, la mic\ distan]\ deasupra apei, un os uria[. A anun]at p\rin]ii [i `mpreun\ au scos din p\m=nt un filde[ de mamut, lung de circa un metru, pe care l-au dus acas\. S-au g=ndit mai `nt=i s\ `[i `mpodobeasc\ frontispiciul casei cu acesta. Mai apoi s-au g=ndit c\ e mai bine s\ anun]e Muzeul despre descoperirea f\cut\ iar `n cursul zilei de ieri arhelogul Bogdan Niculic\ s-a dus la Brodina, de unde a preluat relicva preistoric\.
Ioan Ursulean, tat\l b\iatului care a f\cut descoperirea, a povestit ieri, prin telefon, cum a dat fiul s\u peste aceasta: “Era la prins pe[ti, pe Valea Brodinei c=nd a v\zut `n mal, `ntr-un strat de argil\ albastr\, o bucat\ de os mare. {i-a dat seama c\ este vorba despre un filde[. Mai sus, a mai v\zut o bucat\. M-a anun]at [i am mers acolo, am scos osul din argil\ [i l-am adus acas\. Nu mai [tiu ca la noi `n sat s\ mai fi f\cut cineva o asemenea descoperire”, a declarat Ioan Ursulean.
Arheologul Bogdan Niculic\ a ar\tat ce noroc a fost la `ndem=na t=n\rului din Brodina: “Filde[ul de mamut era la un centimetru deasupra apei, la confluen]a V\ii Brodinei cu r=ul Suceava. Dac\ nu ar fi fost cineva acolo la momentul potrivit [i norocul a fost al b\iatului, acesta s-ar fi pierdut pentru c\ de ieri a `nceput s\ plou\ iar apele din zon\ s-au umflat din nou”, a declarat Bogdan Niculic\. Odat\ adus la Suceava, filde[ul cu lungime de un metru, aflat `n stare destul de precar\ va fi conservat [i se va al\tura `n colec]ia muzeului jude]ean, l=ng\ celelalte vestigii ale faunei preistorice descoperite `n acest an [i `n anii trecu]i. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Trei asocieri de firme de construcții și proiectare din Suceava vor să modernizeze strada Dobrilă Eugen

Prima dată când Primăria Suceava ține o licitația pentru proiectare și execuție a lucrărilor de …

No comments

  1. super super nu am ce sa zic