Thursday , May 13 2021

Expozitie din colectia lui Sergiu Ganea, la Muzeul de Istorie

N suceveanul inten]ioneaz\ s\ doneze din colec]ia sa `ndeosebi  piese de arheologie Muzeului de Istorie,  cu condi]ia ca salonul unde vor fi expuse s\-i poarte numele

Muzeul de Istorie Suceava a  g\zduit ieri, la ora 14.00, vernisajul expozi]iei „Colec]ii [i colec]ionari”, realizat\ de Tudor Filip [i Constantin Sergiu Ganea. La eveniment au participat reprezentan]i ai Prefecturii, Consiliului Jude]ean, personalit\]i culturale  [i  iubitori ai artei. Expozi]ia cuprinde tablouri, piese de podoab\, obiecte de argint, ceramic\, instrumente muzicale, ceasuri, monede, aparate foto, ziare etc., majoritatea exponatelor strânse cu migal\ [i pasiune de-a lungul timpului de cunoscutul colec]ionar Sergiu Constantin Ganea.  ~ntre tablourile expuse, toate poart\ semn\tura unor arti[ti plastici renumi]I, `ntre care Ioan Carp Fluerici, Dumitru Bocancea, Virgil Parghel, Dimitrie Loghin, Vespasian Lungu [i Bogdan B`rleanu. Vicepre[edintele CJ, Vasile Ilie  a declarat c\ `n acest an, lunar , administra]ia jude]ean\ va sprijini organizarea unor expozi]ii la Suceava. “Expozi]ia ne-a impresionat prin valoare, prin exponatele ei. Familia Ganea este reprezentat\ aici de Doina, Tudor [i Sergiu Ganea. U[ile r\m=n deschise `n continuare la muzeu pentru organizarea de alte expozi]ii”, a spus vicepre[edintele administra]iei jude]ene. Un discurs aparte `n prezentarea evenimentului l-a avut Mihai P`nzariu PIM, care l-a catalogat pe cunoscutul colec]ionar Sergiu Ganea drept un colec]ionar care [tie s\ selecteze, [tie [i c=nd s\ se opreasc\ [i [tie s\ pre]uiasc\. “Exist\ un poten]ial al dezvolt\rii bursei artelor. Colec]ionarii din Suceava [tiu s\ aprecize ni[te lucr\ri . Cu c=t sunt mai vechi, cu at=t au o valoare mai mare. Sergiu Ganea a adunat `n mod selectiv tot ce e mai de valoare [i are leg\tur\ cu trecutul istoric [i cu arta plastic\”, a spus  Mihai P`nzariu PIM. La r=ndul s\u,
Sergiu Ganea a spus c\ a dob=ndit aceast\ pasiune a colec]ion\rii obiectelor de art\, a obiectelor din trecut, din copil\rie. “Primele mele  incursiuni `ntr-ale descoperirilor arheologice a[ putea spune au fost la M\n\stirea Putna, c=nd, `mpreun\ cu doi colegi de [coal\, am ajutat la  s\p\turi. Am fost atras de atunci de a face s\p\turi  [i de a descoperi din tainele  trecutului. M\ intereseaz\ `n special piesele unicat. Ca [i colec]ionar trebuie s\ cuno[ti istorie [i s\ cuno[ti valoarea pieselor. M\ pot m=ndri cu o impresionant\ colec]ie de obiecte de numismatic\, obiecte de arheologie,  tablouri, c\r]i, ziare, documente oficiale din trecut, bijuterii, statui etc.”, a spus colec]ionarul. El a afirmat c\ inten]ioneaz\ s\ doneze `n special piese de arheologie din colec]ia personal\ Muzeului de Istorie din Suceava, cu condi]ia ca salonul unde vor fi expuse s\-i  poarte numele.
Cei prezen]i au putut admira c=teva ceasuri de aur de dam\ din perioada 1911-1930, ceasuri de buzunar din sec XIX- XX ,dou\ ceasuri baroc , unul francez iar cel\lalt francez, un ceas de [emineu precum [i dou\ ceasuri transilv\nene din secolul al XVIII , o farfurie de lut sm\l]uit\ de la Curtea marelui domnitor {tefan cel Mare. Evenimentul a avut loc cu sprijinul Consiliului Jude]ean Suceava [i al Muzeului Bucovinei, expozi]ia fiind deschis\ p=n\ la sf=r[itul acestei luni. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Viitorul Liteni a avut ghinion la tragerea la sorți pentru barajul de promovare în Liga a III-a

Echipa antrenată de Demis Maranda va întâlni FC Odorheiu Secuiesc, unul dintre cei mai tari …