Thursday , April 18 2024

Eficienta dovedita a noilor tipuri de radare, introduse in luna aprilie a acestui an

N num\rul de nereguli `nregistrate de Serviciul Poli]iei Rutiere s-a dublat fa]\ de anul trecut n noile tipuri de radare `ndeplinesc [i func]ia de supraveghere a traficului, nu doar de m\surare a vitezei de deplasare a autoturismelor

~ncep=nd cu luna aprilie a acestui an, Poli]ia Rutier\ a `nceput s\ foloseasc\ noile tipuri de radare pe toat\ re]eaua de drumuri din jude], folosind ambele func]ii ale acestora, de supraveghere a traficul rutier [i de m\surare a vitezei de deplasare a autovehiculelor.
O statistic\ a num\rului de abateri de la regulile de circula]ie, pentru primele trei trimestre ale anului `n curs, arat\ c\ eficien]a acestui tip de radare este foarte ridicat\, num\rul de infrac]iuni `nregistrate de poli]i[ti dubl=ndu-se fa]\ de aceea[i perioad\ a anului trecut.
Un calcul al neregulilor constatate pe trimestrul trei al anului `n curs, la nivelul municipiului Suceava, arat\ c\ au fost constatate 977 abateri de la regulile de circula]ie, fa]\ de numai 523, `nregistrate `n aceea[i perioad\ a anului 2009. Din acestea, `n 856 din cazuri a fost dep\[it\ viteza regulamentar\, cu un plus de 467 de cazuri fa]\ de anul trecut, 8 dep\[iri neregulamentare, fa]\ de doar una `nregistrat\ `n 2009 [i 36 de alte abateri: traversare prin loc nepermis, nefolosirea echipamentului de protec]ie de c\tre motocicli[ti, nefolosirea luminilor de `nt=lnire [.a.
~n urma acestor constat\ri au fost re]inute, `n acest an, 30 permise de conducere, fa]\ de numai 5 pentru aceea[i perioad\ a anului trecut, 22 pentru nerespectarea vitezei [i 9 pentru dep\[iri efectuate neregulamentar. De asemenea, agentul [ef principal Ilie L\z\reanu, din cadrul Serviciului Poli]iei Rutiere Suceava, a declarat c\ num\rul de infrac]iuni `nregistrate a crescut enorm `n decursul acestui an. “Dac\ `n primele trei luni ale anului `n curs, folosind patru aparate radar de tip vechi,  am `nregistrat la nivelul `ntregului jude], un num\r de 2.672 infrac]iuni `n cazul nerespect\rii limitelor de vitez\, dup\ introducerea a zece aparate de tip nou, `n perioada aprilie – septembrie, num\rul de infrac]iuni constatate la dep\[irea vitezei legale s-a ridicat la 15.045” a spus Ilie L\z\reanu, care a ]inut s\ sublinieze faptul c\ dep\[irea vitezei legale sau neadaptarea acesteia la condi]iile de trafic sunt cauzele principale ale producerii accidentelor rutiere. (Cezar P|UN)

Vezi si

Adăpost de animale incendiat intenționat la Marginea (FOTO, VIDEO)

Pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență Marginea …

No comments

  1. Aiurea ! Anul trecut , pe fondul fricii de DNA , zelul politistilor s-a temperat . Nu mai avea nici un rost sa stea la panda pentru a intocmi doar procese verbale . Frica de a lua spaga a inghetat aparatele radar , Acum , dupa bulibaseala din sectorul bugetar , vechile metehne au revenit . Nimeni nu spune nimic de numarul de actiuni in instanta pe care politia rutiera le pierde , acest lucru demonstrand foamea de bani si lacomia celor care vor sa continue ceea ce au inceput colegii de-a lungul anilor : sumedenia de vile pe la periferii .