Monday , February 6 2023

Două oferte la licitația pentru podul peste pârâul Cetății

Două oferte au fost depuse la licitația organizată de Primăria Municipiului Suceava, în data de 23 decembrie, pentru Proiectarea și execuția lucrarilor pentru „Ruta alternativă Suceava – Botoșani etapa a II-a; tronson I: intersecție Traian Vuia cu Calea Unirii – pod peste râul Suceava” având ca Obiect de investiție podul peste pârâul Cetății. Este vorba de asocierea firmelor CORNELL’S FLOOR S.R.L. (lider), ARIA CONSTRUCT S.R.L., COMIR și de asocierea firmelor MAGHEBO (lider), DRU PO. Valoarea totală estimată de către autoritatea contractantă Municipiul Suceava este de 4.177.650,48 lei fără TVA. Durata de execuție a contractului este de nouă luni de la data semnării.

Adâncimea minimă de fundare a podului care are un risc geotehnic moderat va trebui să fie la 6,58m, deși în funcție de calculul afluerilor este posibil ca aceasta să fie majorată. Podul va avea lungimea de 30,7m inclusiv aripile întoarse iar suprastructura podului va fi realizată din grinzi de beton de 24m. Sistemul de fundare va cuprinde două culei și, eventual, o pilă, conform studiului geotehnic. Având în vedere că podul va fi așezat în curbă, va fi efectuată o lărgire a carosabilului la 9,2m și lățimea trotuarului va fi de 1,5m. În amonte de pârâu vor fi realizate apărări de maluri cu gabioane având elevația de 3m, pe o lungime de 65m pe malul drept și pe o lungime de 50m pe malul stâng. În aval de pârâu vor fi realizate apărări de maluri cu gabioane având elevația de 3m, pe o lungime de 140m pe malul drept și pe o lungime de 45m pe malul stâng.

Contractul presupune prestarea serviciilor de proiectare și executare a lucrărilor aferente Obiectului 3 „pod peste pârâul Cetății” din cadrul obiectivului de investiție „ Ruta alternativă Suceava – Botoșani etapa a II-a; tronson I: intersecție Traian Vuia cu Calea Unirii – pod peste râul Suceava”, conform cu cerințele din Studiul de fezabilitate, astfel: mai întâi prestarea serviciilor de proiectare având în vedere faza de elaborare proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC) și a proiectului tehnic de execuție (PTE), inclusiv Detalii de execuție (DDE) – piesele scrise și desenate; apoi elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor (DOAAA) după care verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic iar proiectantul va asigura asistență tehnică pe toată durata de implementare a proiectului. Se vor avea în vedere cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților În ceea ce privește execuția lucrărilor de construire a unui pod rutier peste pârâul Cetății, la prețul contractului se pot adăuga cheltuielile diverse și neprevăzute, doar dacă este cazul. Cheltuielile diverse și neprevăzute reprezintă cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investiții, adică cel mult 10% din valoarea lucrărilor de construcție – montaj (C+M).

Una din condițiile de valabilitate a ofertei în demonstrarea capacității tehnice și profesionale este ca din lista lucrărilor executate în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) să rezulte că au fost executate, în conformitate cu normele profesionale în domeniu, lucrări similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri (execuție lucrări de construcție de poduri, viaducte, pasaje, pasarele, etc.) în valoare cumulată de minim 3.500.000,00 lei fără TVA în cadrul a unui sau cel mult 2 contracte, însoțită de certificări de bună execuție care să indice beneficiarii, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor avute în vedere la încadrarea în pragul valoric minim impus. Pentru contractele de achiziție de servicii de proiectare în demonstrarea capacității tehnice și profesionale este ca din lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) să rezulte că au fost prestate, în conformitate cu normele profesionale în domeniu, servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri (servicii de proiectare în lucrări de construcție de poduri, viaducte, pasaje, pasarele, etc) în valoare cumulată de minim 90.000,00 lei fără TVA în cadrul a unui sau cel mult 3 contracte. (Dan PRICOPE)

 

Vezi si

Peste 500 de șoferi testați în weekend cu aparatele etilotest și drugtest de polițiștii suceveni

Și în weekend-ul recent încheiat, zilnic, peste 100 de polițiști au acționat pe drumurile publice, …