Thursday , December 1 2022

Doua firme vor sa cumpere Casa de Oaspeti

Dou\ firme din jude]ul Suceava vor s\ cumpere Casa de Oape]i, obiectiv scos la licita]ie de Regia Autonom\ de Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat (RA – APPS). Este vorba de o firm\ cu sediul `n comuna {cheia [i alta cu sediul `n municipiul Suceava, directorul sucursalei Suceava a Regiei de Protocol, Viorel Cucu, preciz=nd c\ exist\ o clauz\ de confiden]ialitate cu privire la participan]ii de la licita]ia de v=nzare a Casei de Oaspe]i „Br\det”. Cele dou\ firme au cump\rat at=t caietul de sarcini, achit=nd 2.000 de lei, c=t [i taxa de participare care este tot de 2.000 de lei. RA – APPS Suceava a hot\r=t scoaterea la v=nzare a Casei de Oaspe]i [i a Hotelului – rerstaurant „Gloria”, pentru cele dou\ active fiind stabilit\ ca dat\ a licita]iei ziua de luni, 19 martie, la ora 12.00. Pentru Casa de Oaspe]i „Br\det”, cu teren de peste 15.000 de metri p\tra]i, pre]ul de pornire al licita]iei este de 1,35 milioane de euro, f\r\ TVA, iar un „pas” pe care vrea s\ `l fac\ ofertantul care dore[te s\ c=[tige licita]ia este `n jur de 40.000 de euro. Viorel Cucu a precizat c\ pentru hotelul – restaurant „Gloria” nu s-a ar\tat interesat nici un investitor. (D.P.)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …