Wednesday , May 22 2024

Doar 13% dintre candidatii la suplinire calificata au obtinut un post in urma participarii la sedintele publice

N `n urma particip\rii la cele dou\ [edin]e publice care au avut loc ieri [i luni, doar 102 candida]i din totalul de 786 `nscri[i au fost repartiza]i n potrivit I{J Suceava, nu au fost candida]i pentru disciplinele matematic\ – unde au r\mas 20 de catedre vacante, fizic\, chimie [i biologie
Jale mare `n r=ndul suplinitorilor din jude]ul Suceava. ~n urma particip\rii la cele dou\ [edin]e publice care au avut loc ieri [i luni, doar 102 candida]i din totalul de 786 `nscri[i au fost repartiza]i. Preciz\m c\ pentru aceste [edin]e publice au fost `nscri[i candida]i care au sus]inut examenul de titularizare `n anii 2010, 2009 [i 2008, dar [i suplinitorii califica]i examina]i `n cadrul concursului din data de 6 august a.c.
Potrivit Inspectoratului {colar Jude]ean (I{) Suceava, au avut prioritate cazurile izolate ale titularilor care aveau nevoie de completare de norm\, iar, `n cadrul [edin]ei din data de 30 august a.c., destinat\ suplinitorilor necalifica]i, se va `ncerca `n primul r=nd rezolvarea situa]iei califica]ilor care `nc\ nu [i-au g\sit catedre. I{J a men]ionat c\ abia `n ultim\ instan]\, dac\ nu vor mai fi suplinitori califica]i care s\ poat\ fi repartiza]i pe catedrele vacante, se va apela la necalifica]i pentru a fi asigurat personalul didactic necesar `n [colile sucevene – cu men]iunea c\ `n mediul urban nu sunt accepta]i suplinitorii necalifica]i.
~n ceea ce prive[te [edin]ele publice pentru repartizarea candida]ilor pe posturile de suplinitori califica]i, catedre complete, nu au fost candida]i pentru disciplinele matematic\ – unde au r\mas 20 de catedre vacante, fizic\, chimie [i biologie.
Emiterea [i comunicarea deciziilor de repartizare pe post a candida]ilor care primesc catedre `n urma particip\rii la [edin]ele publice pentru solu]ionarea cererilor de continuitate prin suplinire [i repartizarea suplinitorilor califica]i [i a candida]ilor în regim de cumul/plata cu ora ce au loc azi [i m=ine se va face p=n\ pe 31 august. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Flutur: ”Noi, liberalii, am scos din praf și din izolare Vatra Dornei”

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent din nou la Vatra Dornei, de data …

No comments

  1. ar fii bine sa ne spuna cate posturi sunt tinute pentru pile. multe posturi nu sunt scoase la concurs. asa fac vechime cei cu nepotisme.