Sunday , October 2 2022

Decanii USV pot desemna, `n urmatoarele doua saptamani, maximum 23 de prodecani

Num\rul prodecanilor unei facult\]i din cadrul USV, pentru mandatul 2012-2016, este de maximum patru [i este propor]ional cu num\rul de studen]i ai facult\]ii N pentru urm\torii patru ani, USV poate avea maximum 23 de prodecani

Cei nou\ decani ai USV au obliga]ia ca `n termen de 15 zile de la numirea lor de c\tre rector, s\-[i desemneze prodecanii, urm=nd ca ace[tia s\ fie valida]i `n Consiliul facult\]ii.
Pentru mandatul 2012-2016, num\rul maxim de prodecani pe care-i poate avea Universitatea „{tefan cel Mare” este de 23, noul decan al Facult\]ii de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\, prof. univ. dr. Carmen Elena N\stase, av=nd posibilitatea de a desemna cei mai mul]i prodecani, respectiv patru.
~n cadrul Facult\]ilor de Inginerie Electric\ [i {tiin]a Calculatoarelor, Inginerie Alimentar\, Istorie [i Geografie, Litere [i {tiin]e ale Comunic\rii, num\rul maxim de prodecani permis este de trei, `n timp ce noii decani ai facult\]ilor de Inginerie Mecanic\, Mecatronic\ [i Management, Silvicultur\ [i {tiin]e ale Educa]iei pot desemna c=te doi prodecani. Petru Ghervan, decanul facult\]ii de Educa]ie Fizic\ [i Sport are dreptul de a desemna un singur prodecan. Decanii desemna]i `n cadrul USV vor avea ca misiune sprijinirea celor nou\ decani `n conducerea curent\ a celor nou\ facult\]i.
~n cursul zilei de miercuri, toate cele nou\ facult\]i din cadrul USV au f\cut publice numele universitarilor care p=n\ `n 2016 vor ocupa fotoliul de decan. Cinci facult\]i vor avea la c=rm\ noi [efi, `n timp ce Facult\]ile de Inginerie Alimentar\, Inginerie Electric\ [i Stiin]a Calculatoarelor, Educa]ie Fizic\ [i Sport [i Silvicultur\ vor avea aceea[i decani ca [i p=n\ `n prezent.
(Adelina TALPALARIU)
 

Vezi si

Săptămâna Europeană a Sportului la Grădinița ”Țăndărică” Suceava

Grădinița cu Program Normal ”Țăndărică” Suceava a derulat  în perioada 23-30 septembrie a.c. Săptămâna Europeană …