Tuesday , July 23 2024

Cu 21% mai putini turisti in septembrie la Suceava, fata de luna precedenta

N [i num\rul structurilor de primire este diminuat, dupa inchiderea sezonului de vara, cu peste 14%

Venirea toamnei a adus, cum era de a[teptat, o diminuare a num\rului de turi[ti care au vizitat jude]ul Suceava. Dar [i o sc\dere a num\rului de structuri de cazare `n domeniu.  Astfel, conform datelor furnizate de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\, `n luna septembrie 2010 pe raza jude]ului Suceava au func]ionat 155 structuri de primire turistic\ cu func]iuni de cazare turistic\, cu 14,4% mai pu]ine decât în august 2010. Acestea au pus la dispozi]ia turi[tilor o capacitate de cazare existent\ de 6.711 locuri-pat, cu 5,9% mai pu]ine decât în luna august 2010, dispuse în 3.168 de camere.
În structurile de primire turistic\ care au func]ionat în jude]ul Suceava în luna septembrie 2010 au fost caza]i 19.687 turi[ti, cu 21,3% mai pu]ini fa]\ de luna august 2010 [i cu 1,7% mai pu]ini fa]\ de luna septembrie 2009.
În  luna septembrie 2010 num\rul de sosiri ale turi[tilor români a fost de 15.598 persoane, cu 24,6% mai pu]ini fa]\ de luna august 2010.  La turi[tii str\ini num\rul sosirilor a fost de 4.089 persoane, cu 5,3% mai pu]ini fa]\ de luna august 2010.
Din num\rul total al turi[tilor, 70,5% au preferat s\ fie caza]i în hoteluri, 10,5% în pensiuni  agroturistice, 9,4% în pensiuni turistice, 4,6%  în vile turistice [i 5,0% în celelalte tipuri de structuri de primire turistic\ (hosteluri, moteluri, cabane turistice, campinguri,  bungalouri).
Pe zone turistice, dup\ num\rul total de sosiri, cei mai mul]i turi[ti s-au cazat în zona ”alte localit\]i [i trasee turistice” cu 36,3%, urmat\ de zona municipiului Suceava cu 33,6%,  zona sta]iunii balneare Vatra Dornei cu 16,9% [i sta]iunile din zona montan\ cu 13,2%.
Din totalul sosirilor în structurile de primire turistic\ 79,2% reprezint\ sosiri turi[ti români [i 20,8% sosiri turi[ti str\ini.
Cei mai mul]i turi[ti str\ini provin din Europa respectiv 91,5%,  din Asia 4,2% [i din America 3,4%.
În luna septembrie 2010, în jude]ul Suceava, indicele de utilizare net\ a capacit\]ii de cazare turistic\ în func]iune a fost de 25,3% pe total structuri de primire turistic\, fa]\ de 24,6% în luna august 2010 [i 26,0% în luna septembrie 2009.
În structurile de primire turistic\ din zona ora[ului re[edin]\ de jude], municipiul Suceava, indicele de utilizare net\ a locurilor de cazare înregistrat a fost de 24,9% pe total structuri; în cadrul acestei zone, cel mai ridicat fiind indicele de utilizare înregistrat în hoteluri (27,0%), urmat de pensiuni turistice (13,1%) [i vile turistice (11,0%).
În structurile de primire turistic\ din zona ”alte localit\]i [i trasee turistice” indicele de utilizare a fost de 20,0% pe total structuri, cel mai ridicat fiind indicele de utilizare înregistrat în hoteluri (31,5%), urmat de vile turistice (31,2%), hosteluri (18,3%), pensiuni turistice (13,8%), pensiuni agroturistice (11,2%), moteluri (9,3%). Cel mai mic indice de utilizare net\ a locurilor de cazare s-a înregistrat în campinguri (1,7%).
În structurile de primire turistic\ din sta]iunile din zona montan\ indicele de utilizare net\ a locurilor de cazare înregistrat a fost de 12,3% pe total structuri; în cadrul zonei, cel mai ridicat fiind indicele de utilizare înregistrat în bungalouri (20,5%), urmat de pensiuni agroturistice (16,2%), hoteluri (11,7%), vile turistice (10,5%), pensiuni turistice (9,9%),  cabane turistice (8,8%), hosteluri (7,3%). Cel mai mic indice de utilizare net\ a locurilor de cazare s-a înregistrat la campinguri (3,3%). (N.R.)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …