Wednesday , February 8 2023

Contrabandistul falticenean Dumitru Marius Simion, arestat de Curtea de Apel Bacau

Pus `n libertate de Tribunalul Neam], Simion a fost ridicat luni sear\ de acas\ dup\ ce instan]a superioar\ de la Bac\u a dispus `ncarcerarea individului care f\cea afaceri cu alcool [i ]ig\ri de contraband\ pentru 29 de zile n Dumitru Marius Simion, de 33 de ani, a mai fost cercetat pentru plasarea de euro fal[i la casele de schimb valutar
Dumitru Marius Simion din municipiul F\lticeni  a fost s\ltat de acas\ luni dup\ amiaz\ [i introdus `n arestul IPJ, pentru s\v=r[irea infrac]iunii de contraband\. Curtea de Apel Bac\u a dispus ieri arestarea pentru 29 de zile a f\lticeneanului Dumitru Simion, de 33 de ani, considerat liderul unui grup organizat de trafican]i de ]ig\ri [i alcool pe filiere diverse- Ucraina, Moldova [i Serbia, care aproviziona jude]ul Neam] [i parte din Suceava cu astfel de produse de contraband\. Procurorii DIICOT Neam] l-a denumit pe f\lticenean ca fiind liderul unei re]ele de trafic de ]ig\ri [i alcool introduse ilegal `n ]ar\ din Ucraina, Republica Moldova [i Serbia, el fiind singurul arestat `n acest dosar. Anterior, Tribunalul Neam] a dispus cercetarea acestuia `n stare de libertate, cu interdic]ie de a p\r\si ]ara.
Curtea de Apel Bac\u a luat decizia arest\rii pentru 29 de zile a lui Dumitru Marius Simion, la judecarea apelului formulat de DIICOT Neam]. Procurorii, care au solicitat arestarea preventiv\ a lui Simion, dar [i a surorilor Cecilia Antici (46 de ani) [i Viorica Stoica (43 de ani) din S\b\oani, au atacat hot\r=rea Tribunalului Neam], din 27 septembrie a.c., prin care s-a dispus cercetarea acestora în stare de libertate cu interdic]ia de a p\r\si ]ara. Cei trei sunt  cerceta]i de procurorii DIICOT Neam] sub acuza]iile de constituire [i aderare la grup infrac]ional organizat, contraband\ cu ]ig\ri [i alcool contraf\cut [i evaziune fiscal\. ~n data de  26 septembrie a.c.,  Dumitru  Marius Simion a fost prins în flagrant conduc=nd o autoutilitar\  marca Fiat cu numere de Bulgaria în care poli]i[tii au g\sit 1.500 pachete de ]ig\ri provenind din Republica Moldova [i Ucraina. Transportul urma s\ ajung\ la Cecilia Antici, care avea un magazin `n localitatea S\b\oani din jude]ul Neam]. Au urmat 12 perchezi]ii domiciliare `n jude]ele Neam] [i Suceava, fiind în final puse sub învinuire zece persoane. La perchezi]ii au fost g\site peste 8.000 pachete de ]ig\ri, circa 700 litri de alcool nemarcat, suma de 22.700 lei [i peste 9.500 de euro. Anchetatorii au imobilizat [i autovehiculul cu care Simion aproviziona re]eaua de comercian]i din Neam] [i au mai stabilit c\ de c=nd a fost ini]iat\, la începutul acestui an, afacerea ini]iat\ de f\lticeneanul Simion a beneficiat [i de sprijinul dat de un poli]i[t din localitatea nem]ean\ S\b\oani care s-a angajat s\ anun]e membrii grup\rii despre controalele ce urmau s\ aib\ loc. În prim\ faz\, prejudiciul adus bugetului de stat a fost calculat la valoarea total\ de  103.000 lei, îns\ cercet\rile continu\ pentru stabilirea întregii activit\]i infrac]ionale a grup\rii [i pentru stabilirea total\ a daunelor provocate bugetului statului prin neplata taxelor [i impozitelor precum [i a major\rilor [i penalit\]ilor de `nt=rziere.
N Dumitru Marius Simion, cercetat anterior pentru plasarea de euro fal[i la casele de schimb valutar
Dumitru Marius Simion nu este la primul contact cu legea penal\. ~n luna noiembrie a anului trecut acesta, `mpreun\ cu al]i doi indivizi din F\lticeni la propunerea procurorilor Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava, pentru c\ au plasat bancnote de 100 [i 200 de euro la mai multe case de schimb valutar [i `n benzin\rii din jude]ul Suceava. El era atunci `n leg\tur\ cu Vergel Buchil\ [i Dorina. D=n[ii au `ncercat s\ introduc\ pe pia]\  peste 1500 de euro fal[i la o cas\ de schimb valutar din Siret. Aici au fost prin[i `ns\ anterior, cei trei au mai plasat euro fal[i  `n jude]ele Boto[ani [i Neam]. Valoarea total\ a bancnotelor falsificate plasate `n felurite loca]ii a fost apreciat\ la sf=r[itul anului 2009 la circa 3100 de euro.  C=nd au fost prin[i, `n localitatea Brusturi din jude]ul Neam], so]ii Buchil\ [i  Dumitru Marius Simion, se deplasau cu autoturismul de teren al acestuia din urm\, marca Land Rover, înmatriculat în Anglia [i au `ncercat s\ schimbe o bancnot\ de 100 de euro, la Brusturi. Cei trei erau monitoriza]i de structurile de combatere a crimei organizate înc\ din 2008. Bancnotele false pe care le plasau ceu trei ar fi fost fabricate `n Bulgaria. Instan]a a decis c\ pentru aceast\ infrac]iune, Dumitru Marius Simion poate fi judecat `n stare de libertate. (N.R.)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …