Wednesday , April 17 2024

Contrabandist de tigari, retinut de politistii de frontiera suceveni

N poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat [i re]inut la frontier\ un cet\]ean din comuna Brodina care `ncerca s\ introduc\ `n ]ar\ aproximativ 9.000 de pachete de ]ig\ri de contraband\ de provenien]\ Republica Moldova n

~n seara zilei de 30 ianuarie, `n urma execut\rii unei ac]iuni pe linia combaterii contrabandei cu ]ig\ri, poli]i[tii de frontier\ din cadrul Sectorului Poli]iei de Frontier\ (SPF) Brodina au observat, `n apropierea frontierei de stat, dou\ persoane care se deplasau dinspre Ucraina spre Rom=nia av=nd asupra lor bagaje voluminoase. ~n urma ac]iunii poli]i[tilor de frontier\ a fost prins [i re]inut un b\rbat, cealalt\ persoan\, profit=nd de `ntuneric [i relieful accidentat, reu[ind s\ scape. „La verific\ri, s-a constatat c\ b\rbatul este cet\]eanul rom=n Doru] H., `n v=rst\ de 36 ani, domiciliat `n comuna Brodina, jude]ul Suceava, `n zon\, au fost g\site abandonate 19 baxuri ce con]ineau 8.930 pachete de ]ig\ri marca « Doina », de provenien]\ Republica Moldova, `n valoare total\ de  53.580 de lei, care au fost ridicate `n vederea confisc\rii”, a declarat comisarul Ilie Poroch – Seri]an, ofi]er de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava. Poli]i[tii de frontier\ din cadrul SPF Brodina au `ntocmit persoanei `n cauz\ acte premerg\toare sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de contraband\ `n form\ agravant\, acte ce urmeaz\ s\ fie `naintate Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i `n vederea dispunerii m\surilor legale. Totodat\, se men]ioneaz\ `ntr-un comunicat al IJPF Suceava, s-a luat [i m\sura re]inerii preventive a numitului Doru] H. pe o perioad\ de 24 de ore. „Poli]i[tii de frontier\ suceveni continu\ cercet\rile `n vederea depistarii tuturor persoanelor implicate, la finalizare urm=nd a fi luate m\surile legale ce se impun”, a mai spus comisarul Ilie Poroch – Seri]an. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Noi transporturi ilegale de lemn depistate de polițiștii suceveni  

Luni dimineață, la orele 04.45, patrula auto din cadrul Secției de Poliție Burdujeni, a oprit …