Saturday , April 10 2021

Consilierii PSD au parasit sedinta Consiliului Judetean Suceava refuzand sa voteze rectificarea negativa a bugetului

N „~mi va fi greu s\ explic primarilor PSD c\ le-am dat fonduri f\r\ acceptul consilierilor PSD”, a spus pre[dintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, spun=nd c\ social democra]ii fac jocuri politicianiste
Consilierii jude]eni suceveni ai PSD au p\r\sit, vineri, [edin]a Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava contest=nd modul `n care se face rectificarea bugetar\ `n minus `n toate localit\]ile [i au cerut ca acest subiect s\ fie discutat `ntr-o alt\ [edin]\ astfel `nc=t s\ fie f\cut\ o analiz\ serioas\, propunerea fiind respins\.
Liderul consilierilor jude]eni PSD Suceava, Gheorghe Iacob, a cerut `n plen s\ se fac\ o analiz\ “cu discern\m=nt” a modului `n care se reduc bugetele localit\]ilor `n baza OUG 18/2010 pentru c\ unele dintre prim\rii risc\ s\ fie `nchise din cauz\ c\ r\m=n f\r\ fonduri. El a cerut convocarea unei [edin]e pentru dezbaterea acestei situa]ii s\pt\m=na viitoare astfel `nc=t s\ fie analizat\ situa]ie cu situa]ie.
Pe de alt\ parte, vicepre[edintele CJ Suceava, Daniel Cadariu, a spus c\ nu se poate am=na [edin]a `ntruc=t vineri este termenul limit\ pentru rectificarea bugetelor, iar pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus c\ este u[or pentru consilierii PSD s\ accepte doar punctele ce prev\d distribuire de fonduri nu [i cele privind restr=ngerile bugetare. “Avem o responsabilitate [i la bine [i la greu”, a spus Gheorghe Flutur, care a ad\ugat c\ toate celelalte prim\rii din jude] a[teapt\ rectificarea CJ Suceava pentru a face vineri [edin]ele de rectificare a bugetelor proprii pentru a nu ie[i din termenul legal de adoptare.
Propunerea consilierilor PSD a fost respins\ prin vot de majoritatea PDL din CJ Suceava. ~n aceste condi]ii, consilierii jude]eni PSD au votat doar primele proiecte de hot\r=re prin care s-a aprobat majorarea bugetului jude]ului din dona]ii `n valoare total\ de aproximativ zece milioane de lei de la SNGN Romgaz SA, Complexul Energetic Craiova, Complexul Energetic Turceni [i Eximbank, dar [i patru milioane de lei de la fondul de rezerv\ al Guvernului, dup\ care au p\r\sit sala.
Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, consider\ c\ atitudinea consilierilor PSD este „un joc politic [i politicianist”. El a ar\tat c\ `i va fi greu s\ explice primarilor PSD din jude] din comunele Sucevi]a, H=n]\[ti, Mu[eni]a, Ulma, Gr\me[ti c\ aceste localit\]i au primit fonduri suplimentare la rectificarea bugetului, de[i consilierii jude]eni PSD s-au `mpotrivit. „~mi va fi greu s\ explic primarilor PSD c\ le-am dat fonduri f\r\ acceptul consilierilor PSD”, a spus Gheorghe Flutur.
El a explicat c\ prin dona]ii [i aloc\ri guvernamentale, bugetul jude]ului Suceava a fost majorat cu 14 milioane de lei, banii fiind aloca]i pentru `ndep\rtarea efectelor inunda]iilor din aceast\ var\ [i c\ prin aplicarea OUG 18/2010 bugetele localit\]ilor din jude] a fost rectificat `n minus cu 7,7 milioane de lei, adic\ o sc\dere de 17% fa]\ de alocarea ini]ial\. Gheorghe Flutur a spus c\ reducerea cu 17 la sut\ s-a f\cut uniform la toate localit\]ile [i [i-a exprimat speran]a c\ vor fi g\site alte finan]\ri pentru jude]ul Suceava. (D.P.)

Vezi si

CSU Suceava a obținut o nouă victorie în Liga Națională după o secetă de două luni

Echipa antrenată de Adrian Chiruț a câștigat vineri, în fața celor de la CSM Bacău, …