Friday , June 14 2024

Comisarul european pe agricultura va vizita Suceava

N potrivit pre[edintelui Consiliului Jude]ean Suceava, vizita lui Dacian Ciolo[ va fi de trei zile, `n aceast\ var\, iar una din temele ce vor fi abordate este legat\ de politica agricol\ comun\ dup\ 2013

Dacian Ciolo[, comisarul european pe agricultur\, va fi prezent la sf=r[itul lunii iunie la Suceava pentru a prezenta politica agricol\ comun\ pentru anul 2013. Anun]ul a fost f\cut, ieri, `n conferin]\ de pres\, de c\tre pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, care a declarat c\ timp de trei zile, comisarul european pe agricultur\ [i echipa sa de la Bruxelles va discuta despre politica agricol\ comun\ din anul 2013. „La sf=r[itul lunii iunie, comisarul european pe agricultur\ cu echipa sa de la Bruxelles, va fi trei zile la Suceava unde va discuta despre politica agricol\ comun\ din 2013”, a  declarat Gheorghe Flutur. Potrivit acestuia, vizita lui Dacian Ciolo[ va avea loc, cel mai probabil, `n intervalul 30 iunie – 2 iulie. Miza o constituie dezbaterile foarte importante privind direc]iile Politicii Agricole Comune (PAC) 2013-2020 sunt programate `n perioada 30 iunie – 2 iulie, la Suceava. „Vor fi discu]ii [i despre soarta fermierilor [i a celor care investesc `n agricultur\”, a spus Gheorghe Flutur, ad\ug=nd c\ un aspect deloc neglijabil este viitorul fermierilor mici [i mijlocii din Rom=nia [i care sunt concentra]i cu prec\dere `n nordul ]\rii, jude]ul Suceava fiind unul din exemple, spre deosebire de zona de sud unde sunt ferme mai mari. Cu ocazia prezen]ei sale `n Suceava, Dacian Ciolo[ va vizita o serie de unit\]i beneficiare de proiecte europene [i localit\]i beneficiare de fonduri europene pentru modernizarea satului rom=nesc. (Dan PRICOPE)

Vezi si

USV, în primele 1.500 instituții de învățământ superior la nivel global, potrivit clasamentului Times Higher Education – Impact Rankings 2024

Clasamentul Times Higher Education (THE) – Impact Rankings, ediția 2024, poziționează Universitatea ”Ștefan cel Mare” …

error: