Saturday , December 3 2022

Cale ferată de mare viteză de la Dărmănești la Pașcani

După ce cu aproape o lună în urmă CFR comunica oficial, pe SEAP, încheierea contractului pentru studiul de fezabilitate necesar reabilitării căii ferate de la frontiera cu Ucraina până la Dărmănești (pe un singur fir), zilele trecute CFR a publicat anunțul de atribuire al contractului privind studiul de fezabilitate pentru reabilitarea căii ferate de la Dărmănești la Suceava (un singur fir) și de la Suceava spre Pașcani (două fire). In ambele cazuri este vorba de documentații a căror realizare este finanțată cu fonduri europene iar scopul acestor documentații – fază S.F. – este de a crea premisele ca în exercițiul financiar următor al Uniunii Europene (2021 – 2027) să poată fi finanțată proiectarea și execuția lucrărilor în așa fel încât, la final, să poată să se circule cu 120 km/h pentru trenurile de marfă și 160 km/h pentru trenurile de călători

Licitația pentru realizarea unui Studiu de Fezabilitate în vederea reabilitării liniei de cale ferată Pașcani – Dărmănești a fost adjudecată. Deliberarea cu privire la oferta câștigătoare s-a făcut, potrivit celor postate în SEAP/SICAP pe data de 3 februarie. Contractul a fost semnat abia pe data de 11 martie, dar anunțul de atribuire a fost postat pe SEAP/SICAP abia în data de 4 Aprilie, deși data transmiterii figurează ca fiind aceeași cu cea a semnării contractului.

Reabilitarea este prevăzută în Master Planul General de Transport al României (MPGTR) într-o anexă cu sursele de finanțare pentru infrastructura feroviară în perioada 2020 – 2030. Sursa de finanțare sunt programele europene destinate infrastructurii de transport și finanțate din fondul de coeziune (FC) – în perioada 2014-2020 fiind vorba de POIM – iar „perioada de elaborare” fiind, potrivit MPGTR, anii 2021 și 2022.

Potrivit anunțului de atribuire din data de 4 aprilie, valoarea contractului din 11 martie este de 8,4 milioane lei iar finanțarea fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile atrase în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM). Asta în condițiile în care valoarea estimată înainte de a avea loc licitația a fost de 9.833.922,45 lei, fără TVA.

Anunțul de participare la licitație a fost postat în SEAP pe data de 13 august 2019 iar data limită de depunere a ofertelor la licitația deschisă a fost 18 septembrie 2019, după care s-a luat decizia prelungirii până pe data de 25 septembrie a termenului limită de depunere a ofertelor. Au fost analizate trei oferte depuse, motiv pentru care analiza a durat patru luni și jumătate. Menționăm că nu „prețul cel mai scăzut”, ci „cel mai bun raport calitate – preț” a fost criteriul de atribuire al contractului, componenta financiară având o pondere de 40%.

Câștigător al licitației și, evident, cel cu care CFR a semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate este cel de-al treilea ofertant, anume asocierea firmelor TPF INGINERIE SRL (leader) și I.S.P.C.F., în care Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” (va presta activitatea de cercetare și lucrări arheologice) este subcontractant cu 0,06% iar terț susținător este firma spaniolă TRN TARYET. Liderul de asociere e o firmă care are asociat belgian, un administrator belgian și altul român și a mai prins contracte destul de importante prin țara noastră, cum ar fi cu Administrația Porturilor Maritime. Al doilea asociat este Institutul de Cercetări și Proiectare Căi Ferate – cu 70 de ani vechime în țara noastră – și care are un portofoliu impresionant de proiecte finalizate și alte numeroase contracte în derulare între care și cel privind realizarea studiului de fezabilitate pentru „Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani – Roman” (de asemenea pe fonduri europene, urmând să fie tot cale ferată de mare viteză, contractul fiind semnat în asociere cu TPF INGINERIE SRL pe data de 22 februarie). Cât despre terțul susținător, menționăm că este o companie spaniolă mare rezultată din fuziunea altor trei companii de profil la începutul anilor ¢90 având sediul la Madrid și un birou la Barcelona, precum și reprezentanțe în Columbia, Maroc, Mexic și Peru, derulând proiecte în 34 de țări ale lumii iar printre „cărțile sale de vizită” se numără: studiul de fezabilitate pentru o linie feroviară de mare viteză (320kmh) pentru pasagerii dintre Dammam și Riyadh, Planul de facilități feroviare pentru transportul intermodal în Comunitatea Valencia, Proiectarea preliminară a liniei feroviare Valencia – Alicante (circa 200 km lungime), Proiectarea preliminară a unei linii de cale ferată de 380 km între Stretch Wrocław și Szczecin, stațiile intermodale madrilene din Plaza Elíptica și Plaza Castilla șamd.

 Studiul are în vedere o lungime de circa 71 de kilometri de cale ferată și ar trebui finalizat în 14 luni

Lungimea aproximativă a sectorului de linie ferată de la Pașcani la Dărmănești este de 71 km, din care linie dublă de la Pașcani la Suceava – Nord (Ițcani) iar de acolo spre Dărmănești este linie simplă. Totuși, obiectivul general ar fi ca viteza trenurilor de marfă să fie de maxim 120 kmh pentru trenurile de marfă și minim 160 kmh pentru trenurile de călători, însă conformitatea infrastructurii și suprastructurii de cale ferată cu parametrii tehnici ceruți de standardele și cadrul legislativ și de reglementare național și european în vigoare are în vedere un standard de proiectare de maxim 200 kmh. În ceea ce privește interoperabilitatea, sarcina pe osie va fi de maxim 22,5 t. De asemenea, toate stațiile vor fi centralizate electronic.

Inițial, durata contractului era stabilită – în fișa de date a achiziției și în anunțul de participare – la 19 luni din care durata de prestare a serviciilor este de 18 luni de la data de începere a prestării serviciilor, la care se adaugă o lună necesare activităților de verificare și aprobare a documentelor/livrabilelor de către Entitatea Contractantă, inclusiv emiterea de către Entitatea Contractantă a Certificatului de Finalizare a obligațiilor prevăzute în Contract. Ulterior, conform unei erate, s-a repostat Caietul de sarcini și Modelul de contract actualizate cu termenul de prestare a serviciilor de 14 luni față de 23 cât se pare că era stipulat. De altfel, conform unor clarificări din oficiu s-a specificat și că în acele locuri din documentația de atribuire unde a fost precizat un termen de 19 luni, „se va citi 14”. Prin urmare, într-un an și două luni (în primăvara lui 2021) ar trebui să existe un studiu de fezabilitate clar care să permită apoi organizarea unei proceduri în vederea proiectării tehnice și apoi al execuției lucrărilor.

Potrivit prevederilor din caietul de sarcini (revizuit de două ori ca urmare a clarificărilor aduse de Entitatea Contractantă din oficiu sau urmare a unor solicitări în acest sens), modernizarea conform cerințelor acordurile internaționale AGTC (Acordul european privind marile linii internaționale de transport internațional combinat și instalații conexe, încheiat la Geneva în 1 februarie 1991) și AGC (Acordul european privind marile linii internaționale de cale ferată, încheiat la Geneva în 31 mai 1985) implică, în principal, îmbunătățirea infrastructurii și a sistemului feroviar astfel încât să se poată atinge viteze de minim 160 kmh pentru trenurile de călători și de 120 kmh pentru trenurile de marfă.

Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Contractantul va respecta actele normative și reglementările specifice infrastructurii feroviare, construcții, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentării unui proiect „maturˮ, care să corespundă celei mai eficiente soluții din punct de vedere tehnico – economic, pentru care să se aprobe asigurarea sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T și asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României, inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea stațiilor de cale ferată. Contractantul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă, în termen și de calitate a cerințelor descrise în prezentul caiet de sarcini. Pe perioada de desfășurare a contractului, Contractantul va respecta prevederile contractului, ale Caietului de sarcini, reglementările legale naționale și europene aplicabile în materie, precum și acordurile internaționale AGTC și AGC, în vederea elaborării unei documentații complete a Studiului de Fezabilitate.

Contractantul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor adiționale (dacă sunt necesare în vederea îndeplinirii scopului Proiectului), fără a solicita Entității Contractante alte costuri suplimentare și va fi responsabil pentru identificarea și minimizarea riscurilor de implementare cât și de finalizare a Studiului de Fezabilitate.

Firma care va face studiul pentru modernizarea a patru gări din traseul de la Pașcani la Suceava a pierdut licitația pentru studiul de fezabilitate al reabilitării căii ferate

Este de menționat că toți ofertanții au avut Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” ca și subcontractant declarat pentru lucrările de arheologie.

Astfel, al doilea ofertant – CONSIS PROIECT S.R.L. – a venit cu subcontractant declarat Institutul de Arheologie Vasile Pârvan (6,35%).

Ofertantul întâi a fost BAICONS IMPEX S.R.L. având subcontractanți declarați societățile VIO – TOP (3.13%) și GEO-SERV S.R.L. (5%), precum și Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” (6,35%), dar și firma spaniolă INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL atât ca terț susținător, cat și subcontractant (8%).

În ceea ce privește BAICONS IMPEX S.R.L., firma respectivă a fost cea care, în data de 10 martie, a încheiat contractul încheiat contractul, în data de 10 martie, este de 4,2 ­mi­lioane de lei. Asta în condițiile în care valoarea estimată înainte de a avea loc licitația a fost de 4.709.202,30 lei. Din câte se pare, acolo lucrurile au mers ceva mai repede pentru că anunțul de participare la licitația deschisă a fost postat în SEAP pe data de 2 august 2019 iar data limită de depunere a ofertelor la licitația ­des­chisă a fost 16 septembrie 2019, după care s-a luat decizia prelungirii până pe data de 23 septembrie iar deliberarea deși s-a făcut pe 7 februarie, contractul s-a încheiat ai repede iar anunțul de atribuire a fost postat pe SEAP, de asemenea, mai repede. Valoarea contractului pentru studiul de fezabilitate necesar reabilitării liniei ferate de la frontiera româno-ucraineană la Dărmănești este de 4,2 ­mi­lioane de lei, în care valoarea estimată înainte de a avea loc licitația a fost de 4.709.202,30 lei. Lungimea aproximativă a sectorului de linie ferată de la Dărmănești la Vicșani și de acolo mai departe spre frontieră este de 34 km linie simplă, din care 22 km este neelectrificată încălecată (largă + normală) iar pe alți 12 km sunt cu ­pro­bleme de instabi­litate (pungi de balast, alunecări de teren, infiltrații de apă). În prezent, potrivit celor ­spe­cificate în caietul de sarcini, durata de exploatare a tronsonului de linie ferată este mult depășită iar din cauza ­pro­blemelor pe traseu distanța de la Dărmănești la frontieră necesită un timp de o oră pentru a fi parcursă.

Reamintim că oferta pentru studiile de fezabilitate în vederea modernizării a șase gări de la regionala CFR Iași din care cinci pe raza județului Suceava, aceasta din partea asocierii firmelor bucureștene BAICONS IMPLEX și VIO – TOP, oferta având declarat și un subcontractor tot din București, anume SC LGB TRANSARK SRL. De altfel, trei din cele cinci stații CFR care urmează a fi modernizate cu programe finanțate cu europene se află pe traseul de la Pașcani la Dărmănești. Este vorba despre Suceava Nord (Ițcani), Verești și Dolhasca. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …