Thursday , April 8 2021

Cadrele didactice care vor să obțină posturi mai aproape de domiciliu pot depune cererile în etapa de pretransfer

Personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar care dorește transferul într-o altă unitate de învățământ poate depune o cerere în acest sens la Inspectoratul școlar Județean, în perioada 9-14 aprilie. Cererea pentru pretransfer, respectiv pretransfer prin schimb de posturi/ catedre în baza consimțământului scris, trebuie însoțită de documente justificative, în funcție de solicitarea cadrului didactic.

La această etapă a mobilității personalului didactic pot participa titularii care solicită apropiere de domiciliu, reîntregirea familiei sau schimbarea locului de muncă ori a felului muncii determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii. Consiliul de administrație al unității de învățământ este cel care stabilește condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice vacante în cadrul etapelor de transfer consimțit. Aceste condiții trebuie să fie aceleași pentru toate posturile didactice/ catedrele vacante și se avizează de Comisia de mobilitate a personalului didactic constituită la nivelul Inspectoratului școlar, luând în considerare faptul că acestea trebuie să nu fie discriminatorii, să nu încalce și să nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologii și legislației în vigoare. Condițiile specifice nu reprezintă criteriu de ierarhizare. Anul trecut, IŞJ Suceava a aprobat circa 150 de astfel de cereri depuse de cadre didactice din județ.

Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ al personalului didactic de predare se realizează pe posturi didactice/catedre vacante în unități de învățământ, în aceeași funcție didactică sau într-o altă funcție didactică, potrivit specializărilor dobândite prin studii, în baza acordului de principiu al consiliilor de administrație ale unităților de învățământ respective. (O. NUȚU)

Vezi si

Angajații Spitalului Județean au sărbătorit Ziua Mondială a Sănătății, donând sânge

Anual, pe data de 7 aprilie, se marchează Ziua Mondială a Sănătății, zi care aniversează …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *