Sunday , November 27 2022

Buget mai mare pentru CAS Suceava, pe anul 2012

CAS Suceava a desf\[urat `n ianuarie 2012 procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice [i a celor medicale spitalice[ti pe toate domeniile de asisten]\ medical\
P=n\ pe data de 16 ianuarie a acestui an au fost depuse cererile [i documentele furnizorilor de servicii medico-farmaceutice `n vederea `ncheierii actelor adi]ionale pe anul 2012, pentru fiecare segment de servicii medicale. Num\rul total al contractelor `ncheiate este de 686, ad\ug=ndu-se [i alte 6 contracte noi, de dat\ mai recent\. Acestea au fost `ncheiate pe categorii de furnizori, cele mai multe figur=nd `n asisten]a medical\ primar\ (285 contracte), urmat\ de asisten]a medical\ ambulatorie de specialitate pentru specialit\]i clinice (95 contracte, dintre care trei sunt noi). “Pentru acest an bugetul alocat pentru acordarea serviciilor medicale , medicamentelor cu [i f\r\ contribu]ie personal\ [i a dispozitivelor medicale se ridic\ la aproximativ 240.000.000 lei, cu 13% mai mare dec=t cel alocat ini]ial pentru 2011” a precizat directorul general al CAS, Victor Bleor]u. Pentru serviciile medicale spitalice[ti, s-au alocat `n jur de 140.000.000 lei, din care se va re]ine conform normelor contractului cadru, un procent de 6%. Potrivit declara]iilor conducerii CAS, bugetul aprobat la aceast\ dat\ permite asigurarea sumei minime lunare, pentru fiecare spital din jude], pe tot parcursul anului 2012. Posibilele rectific\ri sau supliment\ri de buget ulterioare vor fi repartizate suplimentar peste suma minim\. La nivel de jude] au fost `nregistrate `n baza de date a CAS Suceava 90.761 de cazuri de spitalizare continu\, 32.157 de cazuri de spitalizare de zi, 3.309 cazuri pentru cronici [i 62.020 zile de spitalizare pentru cronicii de la psihiatrie.(Georgiana GROZA)

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …