Thursday , August 18 2022

Bucurestean cercetat la Suceava pentru vanzarea a 40 de tone de motorina fara achitarea accizelor

~mpotriva lui Silviu T., de 35 ani din municipiul Bucure[ti s-a `nceput la Suceava urm\rirea penal\ pentru s\vâr[irea infrac]iunii prev\zute de articolul 296 din Codul Fiscal.
El este acuzat c\ a livrat aproape 40 de tone de motorin\ f\r\ s\ achite accizele aferente, cisterna în care se afla combustibilul fiind depistat\ la Suceava.
Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Suceava a confirmat rezolu]ia de începere a urm\ririi penale în cazul b\rbatului, pentru de]inere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marc\rii f\r\ a fi marcate sau marcate necorespunz\tor.
Astfel, b\rbatul este acuzat c\, în calitate de administrator la o societate comercial\ din Bucure[ti, a livrat, în data de 26 mai 2010, 38 800 de litri de motorin\, f\r\ aviz de înso]ire a m\rfii, f\r\ factur\, cantitate de motorin\ pentru care administratorul nu poate face dovada provenien]ei dintr-un antrepozit autorizat pentru produc]ie sau importatori autoriza]i, respectiv achitarea accizei.
“Autocisterna în cauz\ a fost depistat\ la Suceava, [oferul neavând nici un document asupra sa pentru marfa transportat\, necunoscând societatea expeditoare [i nici beneficiarul m\rfurilor transportate, cauzând un prejudiciu datorat bugetului de stat în sum\ de 48.565 lei, reprezentând accize”, se arat\ `ntr-un comunicat al IPJ Suceava. (O.S.)

Vezi si

Canotoarea Ionela Cozmiuc va primi titlul de cetățean de onoare al Sucevei

Campioana europeană la canotaj Ionela Cozmiuc va deveni cetățean de onoare a municipiului Suceava. Primarul …