Tuesday , October 4 2022

Bonus de 5% firmelor care isi achita taxele locale la termen

N primarul Ion Lungu a declarat c\ firmele care achit\ toate taxele datorate pe anul viitor p=n\ la data de 31 martie vor beneficia de o reducere dup\ modelul celei acordate [i persoanelor fizice

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat c\ se vor acorda [i firmelor o serie de facilit\]i fiscale dup\ modelul celor acordate de municipalitate cet\]enilor. Aceast\ ideea a fost lansat\ la ultima [edin]\ a Consiliului Local Suceava, c=nd discu]iile cu privire la taxele locale s-au purtat pe tema reducerii sau men]inerii acestora la cotele actuale. „Un lucru pe care l-am discutat cu oamenii de afaceri, pe care ei zic c\ ar fi bine-venit, este s\ d\m posibilitatea [i societ\]ilor comerciale, adic\ persoanelor juridice, s\ le d\m un bonus la plata `n avans a taxelor [i impozitelor locale. Dac\ la persoanele fizice d\m 10%, la peroanele juridice s\ d\m 5% pentru plata p=n\ la 31.03.2011”, a declarat primarul Ion Lungu.
Pe de alt\ parte, el a precizat c\ este de preferat ca veniturile proprii ale Prim\riei, care sunt `n cea mai mare parte taxe [i impozite locale, s\ creasc\ de la un an la altul. ~n acest sens, Ion Lungu a dat ca exemplu demersurile pe care le-a avut la Guvern pentru ob]inerea de finan]are `n vederea reabilit\rii podului de la Burdujeni, c=nd unul din impedimentele de la Ministerul de Finan]e a fost tocmai cel privind acest nivel al veniturilor proprii [i dac\ acestea sunt sau nu `n cre[tere fa]\ de anul fiscal precedent. (D.P.)

Vezi si

Școlile din județul Suceava, apreciate pentru performanța în educația pentru mediu

”Palmaresul obținut de județul Suceava în cadrul programelor de educație pentru mediu este unul de …