Wednesday , February 1 2023

Batr=na de 90 de ani, violata `n propria casa

O b\tr=n\ de 90 de ani din comuna Mu[eni]a a fost agresat\ [i violat\ chiar `n propria cas\, `n cursul nop]ii de s=mb\t\. „La ora 09.56, cadrele Sec]iei de Poli]ie Nr.13 Rural\ Siret au fost sesiza]i cu privire la faptul c\, `n noaptea de 08.10.2011, ora 22.00, o persoan\ necunoscut\ a p\truns prin efrac]ie `n locuin]a p\r]ii v\t\mate Regina F. de 90 de ani, din comuna Mu[eni]a [i a agresat-o”, se arat\ `ntr-un comunicat trimis de IPJ Suceava.
Victima a relatat c\ `n timp ce se afla singur\ `n locuin]\, o persoan\ necunoscut\ i-a scos unul din geamurile casei `n care locuie[te, p\trunzând `n interior. Din cauza `ntunericului, `ntrucât locuin]a nu este conectat\ la o re]ea electric\ [i a deficien]elor sale de vedere, nu a putut identifica persoana `n cauz\. De[i ini]ial, b\tr=na nu a men]ionat c\ ar fi fost agresat\ sexual, ulterior aceasta a revenit asupra afirma]iilor. Astfel, conform Reginei F., autorul a `mpins-o for]at pe pat, s-a urcat pe ea [i i-a pus mâna la gur\, i-a ridicat hainele cu care era `mbr\cat\, dup\ care a for]at-o s\ `ntre]in\ raporturi sexuale. ~n prezent cercet\rile sunt continuate de poli]i[ti `n vederea identific\rii autorului [i stabilirii cu exacitate a condi]iilor producerii evenimentului. (P.B.)

Vezi si

”Spune NU cariilor!”, campanie de igienă orală derulată în 94 unități de învățământ, la inițiativa Grădiniței ”Țăndărică” Suceava

”Scopul campaniei a fost îndeplinit cu succes prin intermediul numeroaselor activități desfășurate prin mijloace de …