Sunday , September 25 2022

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților predă Consiliului Județean clădirea de pe strada Vasile Bumbac, pe care a folosit-o gratuit 15 ani

“Dat fiind faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2017 ne-am mutat la noul sediu situat în municipiul Suceava, str. Iancu Flondor, nr 2., vă aducem  la cunoștință  că vă restituim imobilul sus-menționat, urmând ca de comun acord să stabilim o dată pentru încheierea protocolului de predare – primire”, se arată în scrisoarea semnată de IPS Pimen

ecoterm 002

Clădirea de pe strada Vasile Bumbac, nr. 14 este pregătită de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților să fie restituită Consiliului Județean Suceava. O adresă în acest sens a venit chiar de la Arhiepiscopie, iar în ședința de azi, 25 aprilie, consilierii județeni vor trebui să hotărască. Consiliul Județean  Suceava este chemat în ședința ordinară din data de de 25 aprilie a.c. să se pronunțe privind aprobarea încetării dreptului de folosință gratuită acordat Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților asupra imobilului proprietate publică a județului Suceava, situat în municipiul Suceava, strada Vasile Bumbac, nr. 14. Este vorba despre clădirea care în ultimii ani a găzduit structurile silvice ale Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Intr-un al doilea articol al proiectului de hotărâre de Consiliu Județean se arată că predarea – preluarea imobilului se va face pe baza unui protocol încheiat între Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Consiliul Județean Suceava, iar Direcția Arhitect șef a Consiliului Județean Suceava va duce la îndeplinire prevederile hotărârii prefigurate. Este vorba despre o construcție cu o suprafață construită de 590 de metri pătrați, cu o valoare de inventar de 393.061 lei.

Conform expunerii de motive semnate de vicepreședintele Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc, “Arhie­piscopia Sucevei și Rădăuțiului ne comunică faptul că, începând cu data de 01.01.2017, imobilul situat în municipiul Suceava, strada Vasile Bumbac, nr. 14, folosit ca sediu administrativ, res­pec­tiv Centru Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a devenit liber în urma stabilirii sediului într-un nou imobil, condiție în care solicită demararea pro­cedurilor de predare – primire a bu­nului deținut în folosință  gratuită de la Consiliul Județean”.  Vicepreședintele CJ, Viorel Seredenciuc, apreciază în expunerea de motive a proiectului: “Considerăm oportun ca imobilul să fie pre­luat în administrarea Consiliului Ju­dețean Suceava”. Arhitectul șef al ju­de­țului Suceava, Tudor-George An­­driu, a avizat favorabil cererea  Arhie­piscopiei Sucevei și Rădăuților de a restitui către Consiliul Județean clădirea de pe strada Vasile Bumbac.

Transcriem, în rândurile de mai jos, adresa semnată de IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, către președintele Consiliului Județean Su­ceava, Gheorghe Flutur: “Onorate dom­­nule președinte, cu deosebit res­pect, vă aducem la cunoștință ur­mă­toarele:  Urmare a Hotărârii Con­­siliului Județean Suceava nr. 34/31.05.2008, imobilul proprietate publică a județului Suceava situat în municipiul Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 14, compus din parter și etaj, suprafață construită 590 m.p., exclusiv spațiile aferente garajelor, a fost atri­buit instituției Noastre, în folosință gratuită, pe o perioadă de 15 ani, imobil ce a fost folosit ca sediu administra­tiv, respectiv Centru Eparhial al Ar­hie­piscopiei Sucevei și Rădăuților. Dat fiind faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2017 ne-am mutat la noul sediu situat în municipiul Suceava, str. Iancu Flondor, nr 2., vă aducem la cunoștință că vă restituim imobilul sus-menționat, urmând ca de comun acord să stabilim o dată pentru încheierea protocolului de predare – primire”. Menționăm doar că această clădire în care a funcționat ani în șir Inspectoratul Scolar Județean, dar și firma Bucovina Ecoterm Gaz, acum în faliment, a fost cesionată Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în mandatul fostului președinte al Consiliului Județean, Gavril Mârza. La un moment dat, se specula că unele prevederi le­gale permiteau cesionarilor să ceară punerea în proprietate pentru o seamă de imo­bile, dacă acestea nu erau revendicate. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a decis însă ca respectiva clădire să fie restituită proprietarului – Con­­siliul Județean Suceava, după 15 ani de concesiune.

Silvicultorilor Arhiepiscopiei le vor lua locul funcționarii responsabili de gestionarea deșeurilor, apă și canal, în clădirea de pe strada  Vasile Bumbac

Dacă proiectul de repreluare de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a clădirii de pe strada Vasile Bumbac va fi aprobat de către consilierii județeni, destinația acestuia este deja pregătită. Astfel, în ședința de astăzi a Consiliului Județean Suceava se va cere aprobarea pentru darea în folosință gratuită  Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava a unor spații cu altă destinație decât locuință din cadrul imobilului proprie­tate publică a Județului Suceava, situat în municipiul Suceava, strada Vasile Bumbac, n.r. 14, aflat în administrarea Consiliului Județean. Un al doilea proiect vizează darea în folosință gratuită Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava, a unui spațiu cu altă destinație decât locuință din cadrul  aceluiași imobil prprietate publică a județului Suceava de pe strada Vasile Bumbac, n.r. 14. (Neculai ROSCA)

 

Vezi si

 Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul local de la Fălticeni

Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în primul derby sucevean din actuala ediție de campionat …