Monday , March 27 2023

Amenzi de 413.000 lei, la sfarsitul saptamanii trecute, aplicate de politistii rutieri

La sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, poli]i[tii din cadrul Serviciului Rutier Suceava, în colaborare cu lucr\tori din cadrul ARR Suceava [i SDN Suceava au desf\[urat o ac]iune de control în trafic, privind legalitatea efectu\rii transporturilor rutiere.
În cadrul ac]iunii au fost verificate 82 de autovehicule ce desf\[urau activit\]i de transport, fiind aplicate 54 de sanc]iuni contraven]ionale, în valoare de 413.780 lei, din care una pentru dep\[ire neregulamentar\, 15 pentru vitez\, cinci pentru conducere f\r\ centura de siguran]\, una pentru lipsa inspec]iei tehnice periodice, trei pentru defec]iuni tehnice, zece alte sanc]iuni prev\zute de legisla]ia rutier\, dou\ pentru lipsa asigur\rii RCA, 15 sanc]iuni conform OG 43/1997 (dep\[ire mas\ maxim\ autorizat\), dou\ sanc]iuni conform OG 15/2002 (lips\ roviniet\). Au fost re]inute dou\ permise de conducere, din care unul pentru dep\[ire neregulamentar\ [i unul pentru nerespectarea semnalului poli]istului rutier, [i au fost retrase [ase certificate de înmatriculare.

Vezi si

O comisie va face timp de 10 zile verificări ale modului în care sucevenii folosesc instalațiile de gaze  

În urma  exploziei produse în dimineața zilei de luni la un apartament din municipiul Suceava, …