Tuesday , October 4 2022

Ajutoare de `ncalzire, cu 1.500 mai multe fata de anul trecut

Ast\zi, primarul Ion Lungu va stabili cu asocia]iile de proprietari modul `n care vor fi distribui]i banii din bugetul local c\tre cei 7.251 de beneficiari ai unor astfel de ajutoare n Prim\ria va trebui s\ pl\teasc\ `n contul acestor ajutoare 112 miliarde de lei vechi pentru luna noiembrie a acestui an
Prim\ria Suceava a stabilit num\rul [i identitatea locuitorilor din municipiul re[edin]\ de jude] care vor beneficia `n luna noiembrie a acestui an de ajutoare de `nc\lzire. Un num\r de 7.251 de suceveni, din 7697 de solicitan]i vor beneficia de astfel de ajutoare, fie pentru energie termic\ `n sistem centralizat, pentru gaz metan, lemne, c\rbuni sau combustibili petrolieri.
Luat pe capitole, pentru luna noiembrie a acestui an au fost depuse un num\r de 6.408 cereri de ajutoare de `nc\lzire pentru persoane care beneficiaz\ de energie termic\ `n sistem centralizat. Un num\r de 6.066 de cereri au fost aprobate, 339 au fost respinse, `n trei cazuri cet\]enii care au solicitat ini]ial ajutorul retr\g=ndu-[i cererile. De re]inut c\ solicit\rile au fost cu peste 1.500 mai multe fa]\ de toamna anului trecut, c=nd au fost acordate, la aceast\ categorie 4.852 de ajutoare, fiind respinse 608 cereri.
La solicit\rile de ajutoare pentru gaz metan, `n aceast\ lun\ au fost `nregistrate 957 de cereri, s-au acordat 900 de ajutoare, au fost 59 de respingeri. ~n luna corespunz\toare a anului trecut au fost 897 de acord\ri [i 53 de respingeri, cifra r\m=n=nd la acest capitol oarecum constant\.
~n ceea ce prive[te ajutoarele de `nc\lzire pentru lemne, c\rbuni sau combustibili petrolieri, pentru aceast\ lun\ au fost `nregistrate 332 de cereri din care s-a decis acordarea pentru 285 de solicit\ri, 43 de cereri fiind respinse. Anul trecut, s-au acordat 366 de ajutoare, fiind respinse 53 de cereri.
Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat c\ ast\zi va avea o `nt=lnire cu reprezentan]ii asocia]iilor de proprietari, prilej cu care se va discuta modul `n care vor fi distribuite aceste ajutoare de `nc\lzire `n condi]iile `n care s-a semnat deja dispozi]ia de acordare a acestora. Mai trebuie re]inut faptul c\ Prim\ria va trebui s\ pl\teasc\ `n contul acestor ajutoare de `nc\lzire suma de 112 miliarde de lei vechi doar pentru luna noiembrie a acestui an. (Neculai RO{CA)

Vezi si

1,4 milioane de euro pentru modernizarea unui kilometru de drum județean în zona de munte

Nu mai puțin de cinci oferte au fost depuse la licitația organizată recent de Direcția …

No comments

  1. E aberant ca sa mai vorbiti ca Lungu “economistul” de lei vechi…