Sunday , April 21 2024

1.484 de elevi s-au `ntors din vacanta de vara cu raceli, scabie sau paduchi

~n cadrul triajului epidemiologic organizat de Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava, au fost examina]i medical aproape to]i pre[colarii [i elevii din jude]ul Suceava n datele centralizate arat\ c\ din vacan]a de var\, comparativ cu prim\vara anului curent, un num\r dublu de elevi s-au `ntors `n b\ncile [colilor cu r=ie [i infesta]ii de p\duchi, ponderea fiind mai mare, de aceast\ dat\, `n mediul rural
Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava a organizat un nou triaj epidemiologic, la dou\ s\pt\m=ni de la `nceperea noului an [colar. Asisten]ii medicali din cre[e, gr\dini]e, [coli generale, [coli profesionale [i licee au examinat nu mai pu]in de 99.152 elevi, din totalul de 102.748 elevi ai jude]ului Suceava. ~n urma examin\rii, s-a constatat c\ 1.484 dintre ace[tia s-au `ntors din vacan]a de var\ `n b\ncile [colii cu diverse afec]iuni care pot pune `n pericol [i s\n\tatea colegilor lor.
Purt\torul de cuv=nt al institu]iei, Adrian Popescu, a informat c\ cele mai multe cazuri de afec]iuni depistate de cadrele sanitare `n [coli se refer\ la angine, forme u[oare de r\ceal\. Este vorba, mai precis, despre 722 de copii cu inflama]ii ale c\ilor respiratorii superioare, dintre care patru au c\p\tat angina prin infectarea cu streptococul A, dup\ cum au confirmat testele efectuate pe probele recoltate de asisten]ii [colari. Al]i 208 elevi au fost depista]i cu diferite tipuri de boli infec]ioase, iar 269 de elevi au fost diagnostica]i cu un tip de micoz\.
Au fost centralizate [i cazuri de copii cu r=ie sau p\duchi. Asisten]ii au identificat 27 de elevi cu scabie [i 243 de elevi cu pediculoz\. Ace[tia au primit tratament, iar dup\ dou\ s\pt\m=ni au fost reconsulta]i. La momentul respectiv, cinci copii `nc\ mai aveau scabie [i 30, pediculoz\. Adrian Popescu a comunicat c\ tratamentul administrat pentru to]ii copii depista]i cu diferite afec]iuni a fost asigurat `n totalitate de c\tre Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava, inclusiv cele cu antibiotic pentru infec]iile cu streptococ.
Conform datelor centralizate de DSP, ponderea cazurilor depistate este mai mare `n mediul rural. Nu aceea[i a fost situa]ia [i `n luna aprilie a anului 2011, `n care au fost examina]i 92.601 de copii dup\ terminarea vacan]ei de Pa[ti, iar ponderea afec]iunilor depistate a fost mai mare `n mediul urban. ~n triajul epidemiologic actual au fost diagnostica]i cu diverse afec]iuni un num\r de elevi cu aproape 200 mai mare dec=t `n prim\var\. Tot cu aproximativ 200 mai mul]i elevi au fost depista]i la final de var\ cu angine, mai pu]ine, `ns\, de aceast\ dat\, cu streptococ. Fa]\ de luna aprilie, num\rul cazurilor de scabie s-a dublat, la fel [i cel al infesta]iilor cu p\duchi, `n prim\var\ `nregistr=ndu-se 11 cazuri de scabie [i 114 de pediculoz\. (Andreea DIACONU)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …

No comments

  1. Oare au dreptate francezii?