Thursday , September 21 2023

Strategia guvernului francez împotriva romilor pare sa dea roade

.

Strategia de h\r]uire a romilor pare s\ dea roade, romii expulza]i sunt din ce în ce mai descuraja]i de faptul c\ trebuie s\ se mute în fiecare zi în fa]a presiunilor poli]iei, informeaz\ mar]i cotidianul francez Le Progres.
‘Dup\ cât se pare, cei mai mul]i au plecat’ din Saint-Etienne, declar\ Marie-Pierre Vincent, membru al colectivului care îi sprijin\. ‘Dar nu au plecat prea departe. Se [tie c\ mul]i s-au dus la Lyon, Grenoble sau Chambéry. Al]ii au migrat în Italia sau în Spania…’, spune el. Vincent adaug\ c\ ‘ei au suferit o lovitur\ dat\ moralului lor: au sim]it schimbarea politicii guvernului fa]\ de ei’.
La întrebarea dac\ acest lucru ar putea anun]a o plecare definitiv\ a lor, Marie-Pierre Vincent a subliniat: ‘Ei nu vor s\ se întoarc\ în ]ara de origine, prin urmare, sunt [anse mari s\ se întoarc\ când situa]ia se va calma, peste câteva s\pt\mâni, sau peste câteva luni’.
Pentru prefectura ora[ului, prima care trebuie s\ suporte cheltuielile, conteaz\ prea pu]in. ‘Circa 50 de romi au acceptat ajutorul de întoarcere’, declar\ secretarul general Patrick Férin. ‘Se vor întoarce cu avionul, la sfâr[itul s\pt\mânii acesteia, ori s\pt\mâna viitoare’.
‘Trei tinere mame [i copiii lor nou-n\scu]i, afla]i în situa]ie precar\, au fost deja repatria]i în România’, spune oficialul francez. El nu ascunde faptul c\ cele câteva persoane r\mase, aflate în situa]ie ilegal\ [i pentru care justi]ia a emis avizul de expulzare, vor fi curând evacuate.
Pe locul în care era ridicat\ tab\ra de la Montmartre, buldozerele [i camioanele [i-au încheiat lucr\rile de cur\]are. Nu a mai r\mas nimic, iar terenul este iar\[i gol, ca în prima zi.
În ce prive[te destina]ia care îi va fi dat\, viitorul s\u este incert, potrivit purt\torul de cuvânt al prim\riei. ‘Nu exist\ deocamdat\ un proiect exact în acest sens’, a m\rturisit oficialul local.

Vezi si

Ucraina şi-a revizuit legea minorităţilor naţionale

Parlamentul ucrainean (Rada Supremă) a aprobat joi o nouă versiune a legii care reglementează drepturile …