Thursday , December 1 2022

Industria turistica din Europa de Sud profita de pe urma revoltelor arabe

Pe m\sur\ ce criza politic\ continu\ s\ se r\spândeasc\ în Africa de Nord [i alte p\r]i ale lumii arabe, ]\rile din sudul Europei atrag din ce în ce mai mul]i vizitatori [i asist\ la o rena[tere a turismului, scrie cotidianul american New York Times în edi]ia de mar]i.

Aceast\ rena[tere a turismului este îndeosebi binevenit\ pentru Spania, Portugalia [i Grecia, trei dintre ]\rile europene ale c\ror economii sunt cele mai dependente de turism [i care au suferit, de asemenea, cele mai mult de la debutul crizei financiare mondiale. În Grecia, sectorul turismului a fost lovit anul trecut de greve care au afectat transportul [i de proteste împotriva m\surilor de austeritate pe care guvernul le-a introdus în schimbul ajutorului interna]ional în valoare de 110 de miliarde de euro.

Unul dintre beneficiarii timpurii ai revoltelor din Africa de Nord au fost în Insulele Canare, arhipelagul spaniol apropiat de Africa de Vest. Luna trecut\, rata de ocupare a hotelurilor a ajuns la 90%, dintre care aproximativ 12 procente provin de la turi[tii care inten]ionau ini]ial s\ c\l\toreasc\ în ]\ri precum Egiptul [i Tunisia pentru a sc\pa de frigul iernii, a declarat Sebastian Escarrer, vicepre[edintele Sol Meliá, cel mai mare operator hotelier din Spania.

Cu toate acestea, Escarrer, avertizeaz\ c\ beneficiile nea[teptate generate de instabilitatea politic\ din Africa de Nord s-ar putea dovedi de scurt\ durat\.

Turismul reprezint\ aproximativ 11% din PIB atât în Spania [i Portugalia, fa]\ de Grecia, unde reprezint\ aproximativ 20%. Pe termen lung, a afirmat Taleb D. Rifai, secretar general al Organiza]iei Mondiale a Turismului sub egida ONU (UNWTO), de pe urma schimb\rilor politice ar trebui s\ beneficieze întreaga Mare Mediteran\. Regiunea a beneficiat de o treime din sosirile de turi[ti pe plan mondial anul trecut.

Pe de alt\ parte, Jurgen Ringbeck de la firma de consultan]\ Booz&Co remarca c\ tour-operatorii germani au anun]at anularea a circa 50% din rezerv\rile lor de var\ pentru Egipt. La rândul s\u, agen]ia de turism spaniol\ Turespaña a estimat c\ în cazul a 600.000-650.000 s-au schimbat rezerv\rile în favoarea Spaniei, de la începutul protestelor în Africa de Nord.

Acest num\r include cele aproximativ 400.000 de rezerv\ri f\cute din Marea Britanie ini]ial pentru Tunisia [i Egipt.

Manny Fontenla-Novoa, directorul executiv de la Thomas Cook, al doilea tour-operator european dup\ TUI, a declarat pentru Reuters s\pt\mâna trecut\ c\ ]\rile din Europa de Sud, cum ar fi Grecia [i Spania, sunt ‘câ[tig\torii clari’ ai situa]iei, în condi]iile în care turi[tii încearc\ s\ evite Africa de Nord. De asemenea, turismul din Grecia se bucur\ de o ‘revenire real\, mai ales dup\ toate problemele de anul trecut’, a explicat Fontenla-Novoa.

Cu toate acestea, Thomas Cook estimeaz\ c\ costul excursiilor anulate [i al repatrierii turi[tilor din Africa de Nord îi va reduce probabil profitul din al doilea trimestru cu aproximativ 20 milioane de lire.

Pentru americani, recentele revolte din Egipt vor conduce la mai multe rezerv\ri pentru safari-ul african sau pentru Asia mai degrab\ decât mai multe vacan]e în Europa de Sud, potrivit lui Paul Cohen, pre[edinte al Partner Concepts, o firm\ de marketing din Annapolis, Maryland. \

Cohen a avertizat de asemenea c\ Egiptul [i alte state risc\ ‘excluderea de pe pia]\ din 2012’, dac\ stabilitatea politic\ nu este reinstaurat\ rapid, deoarece americanii î[i pl\nuiesc vacan]a mai în avans decât europenii [i ‘î[i fac deja rezerv\rile pentru pentru toamna viitoare’.

Dup\ doi ani de turi[ti în sc\dere, Spania a primit 2,66 milioane de turi[ti din str\in\tate în luna ianuarie – o cre[tere de 4,7 % fa]\ de aceea[i perioad\ a anului trecut, potrivit Frontur, un institut de cercetare în turism.

Vezi si

Liderul reţelei teroriste Stat Islamic a fost ucis 

Liderul reţelei Stat Islamic (ISIS/Daesh), Abu Hassan Al-Hashimi Al-Qurashi, care fusese instalat în martie, a …