Saturday , March 2 2024

Valoarea impozitelor pe vehiculele de transport de peste 12 tone s-ar putea dubla la 1 ianuarie

Valoarea impozitelor pe vehiculele de transport marf\ de peste 12 tone ar putea cre[te cu aproape 100%, la 1 ianuarie, Ministerul Transporturilor elaborând în acest sens un proiect de hot\râre de guvern.

Proiectul de act normativ vizeaz\ impozitele pentru autovehiculele de transport marf\ cu masa total\ autorizat\ egal\ sau mai mare de 12 tone [i combina]iile de autovehicule (vehicule articulate sau trenuri rutiere) de aceea[i capacitate.

Sunt stabilite, astfel, impozitele care trebuie achitate anul viitor pentru aceste vehicule în func]ie de num\rul axelor, masa autorizat\, tipul de transport (intern sau interna]ional) [i sistemul de suspensie al fiec\rei ma[ini.

De exemplu, pentru un vehicul cu dou\ axe cu o mas\ de 15-18 tone cu suspensie pneumatic\ sau echivalent care asigur\ servicii de transport exclusiv intern, impozitul cre[te de la 278 lei în acest an la 517 lei pentru 2011. Dac\ vehiculul are alt sistem de suspensie taxa va fi majorat\ de la 630 lei la 1.169 lei. În cazul în care ma[inia respectiv\ transport\ marf\ în str\in\tate, taxa cre[te de la 397 lei la 517 lei (suspensie pneumatic\), respectiv de la 899 lei la 1.169 lei (alt tip de suspensie).

Proiectul de hot\râre de guvern include sume mai mari [i în cazul vehiculelor cu trei sau patru axe. Astfel, pentru un vehicul cu o mas\ de peste 32 de tone, care folose[te alt tip de suspensie decât cel pneumatic [i asigur\ transport interna]ional, impozitul va fi de 2.291 lei.

Impozitele vor fi mai mari [i în ceea ce prive[te combina]iile de autovehicule, respectiv vehicule articulate sau trenuri rutiere.

Astfel, pentru o ma[in\ cu suspensie pneumatic\ [i o mas\ de 18-20 tone, cu 2+1 axe, taxa ajunge la 60 lei, de la 33 lei.

Cel mai mare impozit, de aproape 4.000 de lei, va fi pl\tit pentru vehiculele de peste 44 de tone, cu 3+2 axe, indiferent dac\ este folosit pentru transport intern sau interna]ional.

Actul normativ nu se refer\ [i la motociclete, autoturisme, autobuze sau alte vehicule de pân\ la 12 tone.

Hot\rârea de guvern va transpune în legisla]ia româneasc\ o directiv\ european\. Autorii proiectului estimeaz\ un impact pozitiv asupra bugetelor locale de 42 milioane lei în 2011, 49 milioane lei în 2012, respectiv 58 milioane lei în 2013.

Vezi si

Ministrul Agriculturii: Fermierii îşi primesc banii. APIA a deblocat plăţile

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată pentru fermieri, în …