Monday , September 26 2022

Tarifele la cazare pe litoral vor creste cu 7% anul viitor

Tarifele la cazare pe litoral vor cre[te anul viitor în medie cu 7%, dup\ trei ani de stagnare [i un sezon foarte bun în acest an, hotelierii invocând scumpirea utilit\]ilor [i a combustibilului în 2012 [i 2013.
“Tarifele la cazare pe litoral vor cre[te în 20013 cu 7%. Tarifele pe litoral sunt nemodificate de trei ani, de la începerea crizei. Hotelierii au sacrificat profiturile pentru a men]ine circula]ia turistic\, iar toate major\rile de pre]uri ale utilit\]ilor [i alimentelor din ultimii trei ani au fost suportate de hotelieri. Cre[terea TVA de la 19% la 24%, deva-lorizarea euro, majorarea pre]ului combustibilului pentru înc\lzirea apei, cre[terile salariale, toate acestea au fost suportate de hotelieri”, a declarat agen]iei MEDIAFAX Drago[ R\ducan, vicepre[edintele Federa]iei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).
FPTR solicit\ Guvernului s\ reduc\ TVA de la 24% la 9% [i la serviciile de mas\ vândute la pachet cu cazarea, a[a cum se practic\ în toate ]\rile europene. “Aceast\ m\sur\ va duce la cre[terea vânz\rilor de pachete de servicii, extindere duratei sejurului, dezvoltarea sistemului all-inclusive, m\rind astfel încas\rile hotelierilor [i, implicit, ta-xele [i impozitele colectate”, a mai spus R\ducan.
În prezent, serviciile de cazare cu mic dejun au TVA redus la 9%. Pentru masa de prânz [i cea de seara din hoteluri, taxa pe valoare ad\ugat\ este 24%.
În acest an, tarifele medii practicate de agen]iile de turism în vârf de sezon pentru un loc în camer\ dubl\ în Mamaia pe noapte au fost de 108 lei pentru un hotel de dou\ stele, 150 lei pentru trei stele [i 216 lei pentru patru stele. În extrasezon, camera la dou\ stele a costat 48 de lei pe noapte, la trei stele 72 de lei [i la patru stele 144 de lei.
În Eforie Nord, în vârf de sezon, un loc într-un hotel de dou\ stele a putut fi cump\rat cu 90 de lei, la trei stele a costat 120 de lei [i la patru stele 182 de lei.
Un loc într-o camer\ dubl\ într-un hotel de dou\ stele din Saturn, în vârf de sezon, a costat 78 de lei, în medie, într-o unitate de trei stele pre]ul s-a ridicat la 110 lei, iar la patru stele tariful a urcat la 144 de lei.
Oficialul FPTR a mai spus c\ pentru ca România s\ fie competitiv\ pe plan extern, solu]ia este recunoa[terea incoming-ului ca export de servicii.
“Este mult mai profitabil pentru România s\ restituie TVA sau s\ dea prime de export agen]iilor care aduc str\ini în ]ara noastr\ decât celor care export\ cereale, lemn sau fier vechi. MDRT ar trebui s\ sus]in\ aceste demersuri, care sunt mult mai importante din punct de vedere economic decât spionarea turi[tilor prin sistemul SIET”, a încheiat oficialul federa]iei.
Peste 1,5 milioane de turi[ti români au mers în aceast\ var\ pe litoralul românesc, în cre[tere cu peste 15% fa]\ de anul trecut, [i au cheltuit aproximativ 270 de milioane de euro, potrivit datelor FPTR.
Num\rul de turi[ti pe litoral în structurile clasificate a crescut cu peste 15% fa]\ de anul trecut, de la 736.000 la aproximativ 850.000. În sta]iunile române[ti au ajuns [i turi[ti str\ini, aproximativ 38.000, în urcare cu 30% fa]\ de 2011.
Federa]ia estimeaz\ c\ num\rul turi[tilor caza]i la negru pe litoral a dep\[it în acest an 660.000. t

Vezi si

Scumpirea alimentelor îi afectează puternic pe est-europeni

Când vine vorba de efectele crizei din energie şi ale inflaţiei în sectorul agroalimentar european, …