Saturday , May 8 2021

Salariul mediu net a scazut cu 8,5%

Câştigul salarial mediu net a fost în ianuarie de 1.467 lei, în scădere faţă de luna anterioară cu 137 lei (-8,5%), evoluţie influenţată de acordarea primelor de sărbători, în decembrie, cele mai mari salarii înregistrându-se în intermedieri financiare, iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante, potrivit Mediafax.

Astfel, în intermedieri financiare câştigul mediu net a fost de 3.577 lei, iar în hoteluri şi restaurante de 852 lei.
“În luna ianuarie 2012, în majoritatea activităţilor din sectorul economic nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna decembrie 2011, când s-au acordat premii ocazionale (inclusiv pentru sărbători şi sfârşitul de an), sume din alte fonduri (inclusiv tichete cadou şi tichete de masă) ori s-au realizat producţii şi încasări mai mari (funcţie de contracte). De asemenea, câştigul salarial mediu net din luna ianuarie 2012 a scăzut ca urmare realizărilor de producţii ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte)”, se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat astfel: cu 24,3% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice; între 20% şi 23% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, telecomunicaţii, activităţi de editare; între 17% şi 19% în fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea altor mijloace de transport, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului; între 15% şi 17% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea altor produse din minerale nemetalice, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat.

Creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de premii ocazionale, sume din alte fonduri (inclusiv tichete de masă), de realizările de producţie ori încasările mai mari (funcţie de contracte).

Cele mai semnificative creşteri s-au înregistrat în prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută – cu 10,1%, şi în activităţi de poştă şi de curier – 7,3%.

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna decembrie în învăţământ (-2,6%) – ca urmare a reducerii plăţii cu ora a cadrelor didactice cauzată de vacanţa şcolară, respectiv sănătate şi asistenţă socială (-1,7%) – ca urmare a neplăţii drepturilor salariale cuvenite salariaţilor din unele unităţi din domeniul asistenţei sociale care s-au confruntat cu dificultăţi financiare, precum şi neacordării sumelor din alte fonduri.

În activitatea de administraţie publică s-a înregistrat o uşoară creştere a câştigului salarial mediu net faţă de luna decembrie (0,2%) ca urmare a acordării de sume restante pentru diferite sporuri ori a plăţii concediilor de odihnă din anul precedent.

Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 3%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 100,3%.

Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2012 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 91,2%. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 117,3%, cu 11,5 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna decembrie 2011.

Vezi si

Peste 100 de firme din țară au început să-și vaccineze angajații. 31 sunt din domeniul HoReCa

Activitatea de vaccinare a angajaţilor a demarat la 105 operatori economici privaţi, dintre care 31 …