Wednesday , February 21 2024

Guvernul taie în 2011 din bugetele locale, inclusiv pentru salariile din educaţie şi investiţii

Salariile profesorilor se afla sub semnul intrebarii si in 2011

Guvernul va diminua substanţial fondurile bugetelor locale din TVA, tăind la jumătate alocaţiile pentru lucrări de infrastructură şi baze sportive, dar reducând şi banii pentru salarii din învăţământ şi ajutoare sociale, şi va reduce cu 50% şi volumul creditelor pentru înfiinţarea locurilor de muncă.

Fondurile totale care vor fi alocate anul viitor bugetelor locale din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată vor fi limitate la 13,7 miliarde lei, în scădere de la bugetul total de 17 miliarde lei acordat pentru 2010, conform proiectului bugetului de stat pentru 2011, obţinut de MEDIAFAX.

Sumele alocate pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti vor scădea de la 11,5 miliarde lei, în 2010, la 8,8 miliarde lei, în 2011, fiind afectate atât alocaţiile pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile şi contribuţiile aferente din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat (tăiate de la 9,6 miliarde lei la 7 miliarde lei), cât şi sumele reprezentând ajutorul social şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei (diminute de la 844,6 milioane lei la 791,6 milioane lei).

Bugetul destinat finanţării Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din mediul rural va fi redus la jumătate, de la 813,5 milioane lei la 440,3 milioane lei.

Fondurile prevăzute în proiectul de buget pentru anul viitor sunt comparate cu alocaţiile stabilite la începutul acestui an în bugetul pentru 2010.

În luna august, la rectificarea bugetară, Guvernul a diminuat cu 1,2 miliarde lei sumele alocate pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivel local şi cu 388,5 milioane lei bugetul destinat lucrărilor de infrastructură şi baze sportive.

Proiectul de buget pentru 2011 indică totodată reducerea la jumătate a volumului total de credite care pot fi contractate, în condiţii avantajoase, de către întreprinzători care înfiinţează noi locuri de muncă prin întreprinderi mici şi mijlocii. Bugetul total alocat acestui program va fi diminuat anul viitor de la 20,6 milioane lei, în 2010, la 10 milioane lei, cuantumul maxim al creditului care poate fi acordat unui beneficiar fiind menţinută la 1,5 milioane lei.

Legea în vigoare prevede că, pentru crearea de noi locuri de muncă prin înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, de unităţi cooperatiste şi asociaţii familiale, pot fi acordate pentru investiţii credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru o perioadă de cel mult 3 ani, inclusiv perioada de graţie de maximum 6 luni, cu o dobândă de 50% din taxa oficială a scontului stabilită de Banca Naţională a României.

Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite şi cuantumul maxim al creditului sunt stabilite anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Vezi si

Nouă ediție a programului de titluri de stat Fidelis, cu cea mai bună dobândă pentru donatori

De miercuri, 21 februarie, începe prima ediție a programului de titluri de stat FIDELIS din …