Tuesday , August 16 2022

Guvernul schimbă sistemul TVA la încasare pentru a evita infrigementul Comisiei Europene

taxa

Firmele care aplică sistemul TVA la încasare vor avea posibilitatea să opteze sau nu pentru folosirea acestuia, iar regula conform căreia taxa trebuie colectată în maximum 90 zile de la emiterea facturii va fi eliminată, modificări pe care Guvernul este obligat să le accepte la solicitarea CE.

Sistemul TVA la încasare, introdus de la 1 ianuarie, presupune colectarea taxei la momentul încasării contravalorii livrărilor sau prestărilor efectuate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data emiterii facturii.

Firmele obligate să aplice acest sistem sunt cele cu o cifră de afaceri anuală inferioară plafonului de 2,25 milioane de lei.

Regula va fi însă eliminată de Guvern începând cu luna ianuarie 2014, prin modificarea Codului Fiscal, în încercarea de a evita declanşarea de către Comisia Europeană (CE) a procedurii de infringement la adresa României.

În proiectul de ordonanţă de urgenţă deja pregătit de Guvern şi obţinut de Mediafax se arată că, începând cu 1 ianuarie 2013, au intrat în vigoare prevederile legale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare, obligatoriu pentru firmele cu o cifră de afaceri inferioară plafonului de 2,25 milioane lei şi care impune colectarea TVA de către furnizor/prestator în termen de 90 de zile de la data emiterii facturii, dacă nu a încasat contravalorea facturii în acest termen, fără ca la acelaşi moment să ia naştere şi dreptul de deducere a taxei la beneficiar.

“Aceste caracteristici ale sistemului TVA la încasare au fost criticate de Comisia Europeană în cadrul unui dosar EU Pilot, dosar care a fost închis prin respingerea răspunsului autorităţilor române şi menţiunea că va fi declanşată acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de către România în calitate de stat membru. În acelaşi sens s-a pronunţat şi Curtea Europeană de Justiţie, respectiv că Directiva TVA trebuie interpretată în sensul că se opune unei reglementări naţionale care prevede că TVA devine exigibilă la data încasării, însă nu mai târziu de un anumit termen (în cazul respectiv un termen de 30 de zile de la data prestării unor servicii), chiar dacă factura a fost emisă mai devreme şi prevede un termen de plată ulterior. Prin urmare, actualul sistem TVA la încasare care este obligatoriu şi prevede un termen limită pentru colectarea taxei dacă contravaloarea facturii nu a fost încasată, contravine acquis-ului comunitar în domeniul TVA şi implică declanşarea acţiunii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de către România în calitate de stat membru”, se arată în document.

Pentru a evita deschiderea procedurii de infringement împotriva României, ca urmare a faptului că aplicarea sistemului TVA la încasare trebuie să fie opţională pentru operatorii economici şi, de asemenea, nu trebuie impusă colectarea TVA la o anumită limită de timp de la emiterea facturii, Guvernul va modifica în regim de urgenţă Codul Fiscal prin introducerea, pentru persoanele eligibile să aplice sistemul TVA la încasare, a posibilităţii de a opta sau nu pentru aplicarea acestuia şi prin eliminarea prevederilor potrivit cărora persoanele care aplică sistemul au obligaţia colectării TVA în cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii, chiar dacă nu au încasat factura de la beneficiar.

În luna mai, ministrul IMM şi Turism, Maria Grapini, declara că Ministerul Finanţelor va face un studiu de impact privind efectele TVA la încasare după şase luni de la implementare şi că are la îndemână două variante, respectiv extinderea acestei măsuri pentru toate companiile sau instituirea opţiunii.

Vezi si

Masa salarială din România a ajuns la un nivel record în 2021

Masa salarială a ajuns la un nivel-record de 91 mld. euro în 2021, în creştere …