Thursday , February 22 2024

Firmele cu profit mai mic în trimestrul patru ar trebui sa inchida situatiile pana în 25 februarie

Firmele care înregistreaz\ un profit mai mic în trimestrul patru, fa]\ de cel anterior, ar trebui s\ pl\teasc\ impozitului trimestrial [i s\ închid\ exerci]iul financiar pân\ la 25 februarie pentru a evita achitarea unei sume mai mari, aferent\ trimestrului trei.

“Sunt unele firme care au rezultate mai bune pe ultimul trimestru [i pot s\ fac\ regularizare mai târziu. Dar dac\ ai avut un rezultat mai prost decât în trimestrul trei, atunci ar trebui s\ te gr\be[ti”, a declarat pentru MEDIAFAX avocatul Gabriel Biri[.

Potrivit Codului Fiscal, firmele care aleg s\ pl\teasc\ impozitul pe profit aferent trimestrului patru pân\ la data de 25 ianuarie vor achita o suma echivalent\ impozitului din trimestrul anterior. Aceste firme vor depune vor depune situa]iile financiare anuale pâna la 25 aprilie, când se va face regularizarea [i se va stabili dac\ respectivul contribuabil are de pl\tit sau de primit bani.

Pe de alt\ parte, firmele care definitiveaz\ pân\ la data de 25 februarie închiderea exerci]iului financiar vor pl\ti impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat.

Alexander Milcev, tax partner la Ernst&Young România, a ar\tat c\ încheierea exerci]iului financiar este mai greu de realizat de c\tre companiile mari, din cauza duratei mai lungi în care sunt auditate rezultatele, dar poate fi efectuat\ mai u[or de c\tre firmele medii sau mici.

“Companiile medii [i mici pot închide f\r\ probleme în februarie”, a spus Milcev.

Guvernul a decis s\ elimine impozitul minim, de la 1 octombrie, urmând ca firmele s\ pl\teasc\ impozit pe profit pentru ultimele trei luni ale anului.

“Deseori trimestrul patru iese mai prost decât trimestrul trei”, a ar\tat Milcev.

Ultima dat\ pentru plata impozitul minim va fi 25 octombrie, aferent\ trimestrului trei.

Vezi si

Ministrul Finanțelor, despre e-Factura: Lucrăm la o aplicaţie simplificată pentru firmele mici care nu au un volum mare de facturi

Ministerul Finanţelor (MF) lucrează la o aplicaţie simplificată pentru firmele mici care nu au un …