Wednesday , October 5 2022

Firmele cu profit mai mic în trimestrul patru ar trebui sa inchida situatiile pana în 25 februarie

Firmele care înregistreaz\ un profit mai mic în trimestrul patru, fa]\ de cel anterior, ar trebui s\ pl\teasc\ impozitului trimestrial [i s\ închid\ exerci]iul financiar pân\ la 25 februarie pentru a evita achitarea unei sume mai mari, aferent\ trimestrului trei.

“Sunt unele firme care au rezultate mai bune pe ultimul trimestru [i pot s\ fac\ regularizare mai târziu. Dar dac\ ai avut un rezultat mai prost decât în trimestrul trei, atunci ar trebui s\ te gr\be[ti”, a declarat pentru MEDIAFAX avocatul Gabriel Biri[.

Potrivit Codului Fiscal, firmele care aleg s\ pl\teasc\ impozitul pe profit aferent trimestrului patru pân\ la data de 25 ianuarie vor achita o suma echivalent\ impozitului din trimestrul anterior. Aceste firme vor depune vor depune situa]iile financiare anuale pâna la 25 aprilie, când se va face regularizarea [i se va stabili dac\ respectivul contribuabil are de pl\tit sau de primit bani.

Pe de alt\ parte, firmele care definitiveaz\ pân\ la data de 25 februarie închiderea exerci]iului financiar vor pl\ti impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat.

Alexander Milcev, tax partner la Ernst&Young România, a ar\tat c\ încheierea exerci]iului financiar este mai greu de realizat de c\tre companiile mari, din cauza duratei mai lungi în care sunt auditate rezultatele, dar poate fi efectuat\ mai u[or de c\tre firmele medii sau mici.

“Companiile medii [i mici pot închide f\r\ probleme în februarie”, a spus Milcev.

Guvernul a decis s\ elimine impozitul minim, de la 1 octombrie, urmând ca firmele s\ pl\teasc\ impozit pe profit pentru ultimele trei luni ale anului.

“Deseori trimestrul patru iese mai prost decât trimestrul trei”, a ar\tat Milcev.

Ultima dat\ pentru plata impozitul minim va fi 25 octombrie, aferent\ trimestrului trei.

Vezi si

Afacerile fabricii  EGGER din Rădăuți au crescut cu 34% în primele șase luni ale anului, ajungând la 260 de milioane de euro

Egger România, parte a furnizorului austriac de materiale pe bază din lemn pentru mobilier și …