Thursday , November 30 2023

Estimarile privind deficitul României, ridicate de CE la 8,6% din PIB

Comisia European\ (CE) a ridicat estim\rile privind deficitul României dup\ metodologia ESA 95 pentru anii 2008 [i 2009 cu 0,3 puncte procentuale, la 5,7%, respectiv 8,6% din PIB, deoarece a reclasificat unele companii de stat ca apar]inând de bugetul statului. Totodat\, pentru anul 2008, Eurostat a reclasificat o tranzac]ie finaciar\ ca tranzac]ie nefinanciar\, m\sur\ care a determinat de asemenea modificarea estim\rii privind deficitul bugetar.

Anterior, statisticienii Comisiei estimau deficitul României la 5,4%, respectiv 8,3% din PIB dup\ metodologia ESA 95.

Reclasific\rile amintite au condus la modificarea cheltuielilor bugetare de la 37,6% la 38,2% din PIB pentru 2008, respectiv de la 40,4% la 41% din PIB pentru anul trecut, reiese din raport\rile Eurostat. Estim\rile anterioare dateaz\ din luna aprilie.

Totodat\, estimarea privind veniturile statului a urcat de la 32,1% din PIB la 32,5% din PIB pentru 2008 [i de la 32,1% la 32,4% din PIB pentru 2009.

Reprezentantul României la FMI, Mihai T\n\sescu, a declarat joi c\ România va încheia cu Comisia European\ un acord de finan]are similar celui actual, odat\ cu noul aranjament de tip preventiv pe care îl va semna la începutul anului viitor cu FMI.

Acordul actual de finan]are extern\, încheiat în 2009 cu FMI, CE, BM [i alte institu]ii financiare interna]ionale, num\r\ printre condi]iile acord\rii tran[elor de la Fond [i Comisie [i plafoane ale deficitului bugetar. (Mediafax)

Vânz\rile auto au sc\zut în primele nou\ luni cu 24%, la 87.199 unit\]i

Vezi si

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) intră în vigoare. Recuperarea garanţiei va fi valabilă doar pentru recipientele cu sigla “Ambalaj cu garanţie”

Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) devine funcţional în România, începând de joi, ocazie cu care ţara …