Wednesday , September 22 2021

Companiile mai pot depune declarația privind beneficiarii reali până la 1 octombrie

La data de 1 octombrie se împlinește termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, anunță Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Declarația privind beneficiarii reali poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă și curier.

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vederea evitării aglomerării ghișeelor, instituția recomandă ca transmiterea cererilor de depunere a declarațiilor privind beneficiarii reali să se facă în principal prin portalul de servicii al ONRC. De asemenea, declarațiile se pot depune prin e-mail sau prin corespondență (poștă/curier).

Declarația anuală privind beneficiarii reali se poate depune și personal la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde persoana juridică are sediul social, în spații special amenajate în acest sens.

Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligației de depunere a declarației privind datele de identificare ale beneficiarilor reali constituie contravenție se sancționează cu amendă; dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice nu depune declarația privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății.

Noțiunea de „beneficiar real” a revenit în atenția contribuabililor odată cu transpunerea în legislația românească a două directive europene privind prevenirea și combaterea spălării banilor, care, împreună, au luat forma Legii nr. 129/2019. Termenul este definit în sensul societăților prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990, ca persoana sau persoanele fizice care dețin în mod direct sau indirect, cel puțin 25% din participațiile unei persoane juridice, ori care asigură conducerea persoanei juridice, în lipsa îndeplinirii participației de mai sus.

În baza aceleiași legi a fost constituit Registrul Beneficiarilor Reali ai societăților, care permite autorităților competente de supraveghere și control, precum și entităților raportoare care aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, să acceseze informații corecte și complete despre beneficiarii reali ai persoanelor juridice înregistrate în România. (Mediafax)

Vezi si

Nou maxim istoric pentru euro. Este aproape de pragul de 5 lei

Cu 4,9495 lei, euro atinge miercuri un nou maxim istoric în raport cu leul și …

One comment

  1. termenul a fost amanat

    Pe site ONRC stirea a aparut pe 9 sept .In aceeasi zi insa starea de alerta a fost prelungita cu inca 30 zile prin Hotărârea Guvernului nr. 932 din 09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României

    Potrivit dispozițiilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor şi fundațiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului, termenul până la care se depune declarația privind beneficiarii reali pentru societățile înregistrate în registrul comerțului până la data intrării în vigoare a legii referite, cu excepția celor prevăzute la art. 56 alin. (11), este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă.