Saturday , July 20 2024

Câștigul salarial mediu net, în scădere

Câștigul salarial mediu net a fost, în ianuarie, 4.254 lei, în scădere cu 144 lei față de luna decembrie 2022. Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 15,0%.

Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice) (10041 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (2412 lei), potrivit raportului INS publicat miercuri.

Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 15,0%.

Indicele câștigului salarial real a fost 96,4% în luna ianuarie 2023 față de luna decembrie 2022.

Față de luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost 225,4%, cu 8,4 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna decembrie 2022.

În luna ianuarie 2023, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna decembrie 2022, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câștigurilor salariale medii nete din luna ianuarie au fost determinate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte), cât și de angajările de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net au fost:

– cu 31,3% în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, respectiv cu 26,4% în extracția cărbunelui superior și inferior

– între 18,5% și 24,5% în fabricarea produselor din tutun, intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii), producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, industria metalurgică, depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, extracția petrolului brut și a gazelor naturale

– între 8,5% și 16,5% în fabricarea substanțelor și a produselor chimice, alte activități extractive, tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii, fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, fabricarea altor mijloace de transport, telecomunicații, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, transporturi pe apă, activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale), colectarea și epurarea apelor uzate, activități profesionale, științifice și tehnice, agricultură, vânătoare și servicii anexe.

Creșterile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă s-au datorat aplicării prevederilor legale, acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), precum și realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net:

– între 6,5% și 9,5% în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută (cu excepția mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite), transporturi aeriene

– între 1,0% și 5,0% în activități de servicii administrative și activități de servicii suport, activități de poștă și de curier, alte activități industriale n.c.a., fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a, construcții.

În sectorul bugetar, în luna ianuarie 2023 s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învățământ (+5,0%), sănătate și asistență ssocială (+2.8%), respectiv în administrația publică (+2,7%), în principal ca urmare a aplicării prevederilor legale. (Mediafax)

Vezi si

Ministrul Finanțelor spune că nu s-au purtat discuții pentru creșterea impozitului pe venit la 16%, nici pentru creșterea TVA

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susține că la nivelul Ministerului Finanțelor nu s-au purtat niciun fel …