Monday , December 4 2023

Basescu: L-am informat pe Van Rompuy ca de la mijlocul anului crestem salariile bugetarilor

Pre[edintele Traian B\sescu a declarat, miercuri, dup\ întâlnirea cu pre[edintele Consiliului European, Herman van Rompuy, c\ l-a informat despre inten]ia p\r]ii române privind revenirea, de la mijlocul anului, la nivelul salariilor de dinaintea reducerii cu 25%, pentru stimularea consumului.

[eful statului a spus c\ a avut discu]ii consistente cu Van Rompuy, una dintre teme fiind eforturile de relansare economic\.
Traian B\sescu a spus c\ i-a prezentat pre[edintelui Consiliului European m\surile pe care partea român\ vrea s\ le ia pentru încheierea anului cu cre[tere economic\.
“Am prezentat inten]ia ca de la mijlocul anului s\ revenim la salariile de dinaintea reducerii cu 25%, scopul fiind stimularea consumului [i respectarea unor angajamente asumate”, a spus B\sescu.
El a men]ionat c\, potrivit acestor angajamente publice, diminu\rile de salarii au fost m\suri temporare.
Recuperarea integral\ a diminu\rilor salariale este prev\zut\ în Programul de convergen]\ aprobat, recent, de Guvern, la capitolul privind politica bugetar\ pentru acest an, “puncte cheie ale bugetului pe 2012”.
“În condi]iile men]inerii politicii de înlocuire a unui angajat din 7 care p\r\sesc sistemul, coroborat cu recuperarea integral\ a diminu\rilor salariale aplicate în 2010, cheltuielile de personal raportate la PIB sunt programate a avea o u[oar\ cre[tere fa]\ de anul 2011, îns\ pe termen mediu se reia tendin]a de sc\dere a acestora”, se arat\ în documentul ob]inut de MEDIAFAX.
Programul de convergen]\ al României este revizuit anual [i transmis la Bruxelles dup\ aprobarea de c\tre Guvern.
Dup\ reducerea salariilor cu 25% în iulie 2010, bugetarii au beneficiat anul trecut de o majorare salarial\ cu 15%, iar pentru refacerea complet\ a veniturilor ini]iale ar mai fi necesar\ o cre[tere cu circa 16%.
Primul care a vorbit despre majorarea salariilor bugetarilor a fost pre[edintele Traian B\sescu, care a spus în Parlament c\ puterea are datoria de a g\si solu]ii ca în jurul datei de 1 iunie s\ fie “reîntregite” salariile bugetarilor.
Surse oficiale au declarat pe 9 martie c\ premierul Mihai R\zvan Ungureanu i-a transmis guvernatorului BNR c\ inten]ioneaz\ s\ majoreze salariile bugetarilor, cu un cuantum care urmeaz\ s\ fie stabilit, Mugur Is\rescu spunându-i c\ aceasta este exclusiv decizia Guvernului [i c\ pe el îl intereseaz\ cre[terea consumului.
Potrivit suselor, una dintre variantele aflate în analiz\ este ca pierderea salarial\ în sectorul bugetar s\ fie recuperat\ în etape, dintre care una aplicat\ începând cu luna iunie, iar restul banilor s\ fie acorda]i ulterior.

Vezi si

53.491 firme au fost radiate în primele zece luni din 2023

Un număr de 53.491 de firme au fost radiate la nivel naţional, în primele zece …