Thursday , February 9 2023

Bancile cer dezvoltatorilor imobiliari sa acopere pâna la 40% din investitie

B\ncile nu mai finan]eaz\ achizi]ia de terenuri pentru dezvolt\ri imobiliare [i solicit\ investitorilor s\ acopere din fonduri proprii 25-40% din valoarea investi]iilor, potrivit Coldwell Banker Affiliates of Romania.

Institu]iile financiare se focuseaz\ în aceast\ perioad\ pe proiectele deja începute, a declarat, joi, la Romania Construct Forum 2010, organizat de MEDIAFAX, Valentin Ilie, directorul executiv al companiei.

Pentru finan]area proiectelor reziden]iale noi, b\ncile iau în calcul, printre altele, amplasamentul acestora, pre]urile de vânzare, dar [i istoricul dezvoltatorului, a spus Ilie.

Potrivit acestuia, de la începutul crizei au fost anulate proiecte [i faze de proiecte cu un num\r de aproximativ 50.000 de unit\]i locative, în Bucure[ti [i în împrejurimi.

Pe de alt\ parte, din stocul de 14.500 de unit\]i, livrat în intervalul 2007-20010, doar 7.500 au fost vândute, mare parte dintre acestea unor investitori.

“Investitorii vor arunca aceste apartamente în pia]\, iar stocul va cre[te”, a afirmat Ilie.

Conform acestuia, pre]urile de tranzac]ionare a locuin]elor noi din Bucure[ti sunt cuprinse între 700 [i 1.000 euro pe metru p\trat în zonele secundare, 1.000-1.200 euro pe metru p\trat în cele semicentrale [i 1.200-1.500 euro pe metru p\trat în zonele centrale.

El a precizat c\ au fost luate în calcul unit\]i cu finisaje medii [i pre]ul pe metru p\trat construit.

Pentru relansarea pie]ei, Ilie consider\ c\ ar fi necesare parteneriate de tip public-privat, acordarea de garan]ii de stat pentru dezvoltatori, dar [i acordarea unor facilit\]i investitorilor, precum gr\birea autoriza]iilor, dup\ un model care func]ioneaz\ deja în Statele Unite.

Vezi si

Ce joburi au căutat românii la început de an

Românii au căutat, la început de an, pozițiile de șofer, inginer și asistent medical. A …