Friday , April 19 2024

Bancile cer dezvoltatorilor imobiliari sa acopere pâna la 40% din investitie

B\ncile nu mai finan]eaz\ achizi]ia de terenuri pentru dezvolt\ri imobiliare [i solicit\ investitorilor s\ acopere din fonduri proprii 25-40% din valoarea investi]iilor, potrivit Coldwell Banker Affiliates of Romania.

Institu]iile financiare se focuseaz\ în aceast\ perioad\ pe proiectele deja începute, a declarat, joi, la Romania Construct Forum 2010, organizat de MEDIAFAX, Valentin Ilie, directorul executiv al companiei.

Pentru finan]area proiectelor reziden]iale noi, b\ncile iau în calcul, printre altele, amplasamentul acestora, pre]urile de vânzare, dar [i istoricul dezvoltatorului, a spus Ilie.

Potrivit acestuia, de la începutul crizei au fost anulate proiecte [i faze de proiecte cu un num\r de aproximativ 50.000 de unit\]i locative, în Bucure[ti [i în împrejurimi.

Pe de alt\ parte, din stocul de 14.500 de unit\]i, livrat în intervalul 2007-20010, doar 7.500 au fost vândute, mare parte dintre acestea unor investitori.

“Investitorii vor arunca aceste apartamente în pia]\, iar stocul va cre[te”, a afirmat Ilie.

Conform acestuia, pre]urile de tranzac]ionare a locuin]elor noi din Bucure[ti sunt cuprinse între 700 [i 1.000 euro pe metru p\trat în zonele secundare, 1.000-1.200 euro pe metru p\trat în cele semicentrale [i 1.200-1.500 euro pe metru p\trat în zonele centrale.

El a precizat c\ au fost luate în calcul unit\]i cu finisaje medii [i pre]ul pe metru p\trat construit.

Pentru relansarea pie]ei, Ilie consider\ c\ ar fi necesare parteneriate de tip public-privat, acordarea de garan]ii de stat pentru dezvoltatori, dar [i acordarea unor facilit\]i investitorilor, precum gr\birea autoriza]iilor, dup\ un model care func]ioneaz\ deja în Statele Unite.

Vezi si

România înregistrează unul dintre cele mai mari decalaje din UE între veniturile populației

România înregistrează unul dintre cele mai mari decalaje din UE între veniturile mari și cele …