Te afli in categoria ‘Suceava’

Miercuri  în jurul orei 19.00, un echipaj de poli]ie rutier\ din cadrul Poli]iei municipiului R\d\u]i ce patrula pe strada Calea Cern\u]i din municipiul R\d\u]i, a efectuat semnal regulamentar de oprire c\tre [oferul unui autoturism, folosind semnalele acustice [i luminoase. Întrucât conduc\torul auto...

~n cursul zilei de miercuri, la ora 14.55, Ionela M. din comuna Stulpicani a sesizat prin intermediul serviciului unic de urgen]\ 112, faptul c\ Ioan M. `n v=rst\ de 58 ani din aceea[i localitate a fost lovit cu o ]apin\ de vecinul s\u Constantin M. de 48 ani. Din primele cercet\ri efectuate a rezultat c\ p\r]ile implicate sunt vecini [i între cei doi exist\ o stare conflictual\...

N primarul din Gura Humorului a reu[it s\ am=ne un an [i jum\tate pronun]area instan]ei `n ceea ce `l prive[te, invoc=nd excep]ii de neconstitu]ionalitate ale OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar [i deconspirarea Securit\]ii, care au fost `ns\ respinse n la sf=r[itul anului trecut, instan]a bucure[tean\ s-a pronun]at, admi]=nd ac]iunea CNSAS [i a constatat calitatea...

N PSD [i PNL au `n[iruit mai bine de o or\ repro[uri fa]\ de cum sunt `mp\r]i]i banii, dar nu au fost `n stare s\ formuleze niciun amendament n proiectul privind repartizarea de c\tre CJ Suceava a fondurilor pentru echilibrarea bugetelor locale a fost votat, de[i cei de la PNL [i PSD au p\r\sit sala n banii da]i de la Guvern prin CJ pentru a se echilibra bugetele locale...

N Dumitru Bichiu a declarat `n fa]a magistra]ilor c\ a lovit-o pe Lilioara Hu]anu din gelozie [i din cauz\ ca a fost provocat de aceasta, `ns\ nu a fost con[tient de faptul c\ a omor=t-o n ieri, Curtea de Apel a respins recursul lui Bichiu `mpotriva deciziei Tribunalului Suceava de a-l re]ine `n arest pe o perioad\ de 29 de zile Ieri, judec\torii Cur]ii de Apel Suceava...

N p\rin]ii lui Lucas, t=n\rul condamnat la 15 ani de `nchisoare `n dosarul “heroina de la mall”,  Doini]a [i Radu Lupu, au recurs ambii la acest gen de protest  n `n greva foamei au mai intrat Ramona Petrinceac, so]ia lui Florin Petrinceac, care va sta 18 ani dup\ gratii `n acela[i dosar n tot ieri s-a al\turat acestui protest [i Cristian Gheorghe Filipciuc, un alt...

romfour romfourromfour romfourromfourromfourromfour